Trường Đại học Hoa Sen bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới

29/10/2017 07:36 Phương Linh
(GDVN) - Cổ đông của Trường Đại học Hoa Sen vừa tổ chức Đại hội cổ đông bất thường, bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ngày 28/10, Trường Đại học Hoa Sen đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường (lần 2) tại nhà khách Phương Nam, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự đại hội này có 101 cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông, đại diện cho hơn 8,1 triệu cổ phiếu đủ quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ gần 87% số cổ phần của nhà trường.

Tại đại hội này, các cổ đông đã bầu ra các thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ năm 2017 – 2022.

Đại học cổ đông bất thường (lần 2) của Trường Đại học Hoa Sen (ảnh: P.L)

Theo đó, Hội đồng quản trị mới của Trường Đại học Hoa Sen bao gồm 14 thành viên (chưa kể 5 thành viên là cơ cấu, đương nhiên có mặt đó là đại diện cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương, đại diện tổ chức Đảng, Đoàn thể, giảng viên, Hiệu trưởng của nhà trường).

Đó là các ông/bà: Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Trung Đức, Tô Ngọc Ngời, Lưu Tiến Hiệp, Nguyễn Trọng Duy, Trần Vũ Bình, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Hữu Phát, Nguyễn Thanh Sơn, Huỳnh Minh Việt, Nguyễn Đệ, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thị Quang Ngọc.

Trong số 7 thành viên Hội đồng quản trị hiện tại (vừa được bầu), thì có 6 thành viên được bầu lại, thành viên còn lại không ứng cử.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của Trường Đại học Hoa Sen (ảnh: P.L)

Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ mới sẽ được bầu, khi Hội đồng quản trị này được lãnh đạo thành phố phê duyệt.

Cùng lúc, Đại hội cổ đông bất thường của Trường Đại học Hoa Sen cũng đã bầu ra các thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, bao gồm các ông: Trần Hải Châu, Nguyễn Hoàng Chương và Vũ Văn Tấn. Trưởng ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới là ông Vũ Văn Tấn.

Tại đại hội này, các cổ đông cũng đã cho ý kiến về chủ trương phát triển quỹ đất, cơ sở vật chất dành cho giáo dục đào tạo của Hội đồng quản trị nhà trường.

Một số cổ đông phát biểu tại đại hội cũng đạ đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Trường Đại học Hoa Sen nên chú trọng, phát triển mạnh hơn nữa các thế mạnh về khoa học kỹ thuật trong giáo dục, đào tạo cho sinh viên.

Phương Linh