Ngày 7/12/2018, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – bà Nguyễn Thị Thu đã ký quyết định 5595/QĐ-UBND, về công nhận, công nhận bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị của Trường Đại học Hoa Sen.

Theo đó, Hội đồng quản trị mới của Trường Đại học Hoa Sen vừa được công nhận bao gồm 10 thành viên, cùng với Hiệu trưởng (thành viên đương nhiên) hiện đang tìm kiếm bổ sung, Trường Đại học Hoa Sen sẽ có 11 thành viên trong Hội đồng quản trị.

Trường Đại học Hoa Sen vừa được công nhận các thành viên của Hội đồng quản trị mới (ảnh: P.L)

Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của nhà trường sẽ là Phó Giáo sư Thái Bá Cần – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng, hiện đang giữ nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc phát triển đại học của Tập đoàn Nguyễn Hoàng.

Cùng với là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Trường Đại học Hoa Sen, Phó Giáo sư Thái Bá Cần còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Trường Đại học Gia Định.

Trong số các thành viên Hội đồng quản trị của Trường Hoa Sen, ông Võ Long Triều – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng tham gia, với vai trò là đại diện của chính quyền.

Ngoài Phó Giáo sư Thái Bá Cần, các thành viên vừa được công nhận trong Hội đồng quản trị của Trường Đại học Hoa Sen, phần lớn hiện đang giữ các vị trí chủ chốt, điều hành của Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng.

Về chức vụ Hiệu trưởng mới của Trường Đại học Hoa Sen, cho đến nay, một nữ Giáo sư chuyên về Luật (từng giữ chức vụ Hiệu trưởng của một Trường đại học chuyên về Luật, hiện đã nghỉ hưu) đã nhận lời của Tập đoàn Nguyễn Hoàng để về làm ở vị trí này.

Phương Linh