Giáo viên kiêm nhiệm Công nghệ thông tin có được giảm định mức tiết dạy?

11/11/2022 06:38
Bùi Nam
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Để được hưởng tăng giờ, hiệu trưởng trường nơi bạn công tác phải có văn bản đề nghị quy đổi tiết dạy và được Trưởng phòng Giáo dục đồng ý bằng văn bản.

Hiện nay tại các trường phổ thông thiếu giáo viên, một số giáo viên thực hiện giảng dạy và kiêm nhiệm vượt số tiết quy định nhưng lại không được tính tăng giờ, tăng buổi theo quy định khiến giáo viên bức xúc.

Ảnh minh họa - Doãn Nhàn

Ảnh minh họa - Doãn Nhàn

Một giáo viên công tác tại Bến Tre có địa chỉ mail nv....@gmail.com gởi thư về Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có nội dung như sau:

“Tôi là một giáo viên đang giảng dạy môn Tin học tại một trường trung học cơ sở ở tỉnh Bến Tre. Trường tôi có 10 lớp (từ lớp 6 đến lớp 9).

Theo thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT, ngày 12/07/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, tại điểm b khoản 4 Điều 7 thì trường được bố trí 2 người làm nhiệm vụ Thư viện; Thiết bị, thí nghiệm; Công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, do giáo viên kiêm nhiệm Thư viện, Thiết bị, thí nghiệm chưa sử dụng thành thạo công nghệ thông tin nên Hiệu trưởng phân công tôi là giáo viên dạy môn Tin học làm nhiệm vụ Công nghệ thông tin (tôi được biết nhiều trường trong huyện đều phân công như vậy, không được hưởng tiết).

Mỗi năm, tôi đều được phân công dạy đủ 19 tiết theo quy định, nhưng Hiệu trưởng còn phân công tôi kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ Công nghệ thông tin. Nhiệm vụ Công nghệ thông tin chiếm rất nhiều thời gian của tôi – nhất là năm nay đang thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong giáo dục, nhiệm vụ này kéo dài từ nghỉ hè đến kết thúc năm học.

Do đó, tôi không có nhiều thời gian để đầu tư vào chuyên môn của mình, cũng như để nghỉ ngơi nhưng lại không được hưởng bất kỳ tiết nào.

Khi tôi hỏi Hiệu trưởng thì được trả lời là do Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục nêu tại điểm b khoản 4 Điều 7 của thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT chưa áp dụng được, nên yêu cầu giáo viên Tin học làm, đó là nhiệm vụ khác nên tôi phải làm và không được hưởng tiết.

Tôi nhận thấy việc này quá bất công vì đã làm không công (không được hưởng tiết), làm trễ thì bị phê bình, làm tốt thì không được công nhận thành tích, không có thời gian đầu tư nhiều vào chuyên môn mà cuối cùng không được công nhận thành tích để đánh giá viên chức, xét thi đua.

Vì vậy, tôi xin hỏi Tòa soạn tư vấn việc Hiệu trưởng phân nhiệm vụ phụ trách Công nghệ thông tin mà không được hưởng tiết là đúng hay sai? Các tỉnh khác khi phân công nhiệm vụ công nghệ thông tin giáo viên có được hưởng tiết không? Nếu được hưởng tiết thì tôi được hưởng bao nhiêu tiết/tuần?"

Bằng kiến thức cá nhân, căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, xin được tư vấn bạn đọc như sau:

Thứ nhất, trường dưới 28 lớp chỉ bố trí tối đa 2 nhân viên Thư viện; Thiết bị, thí nghiệm; Công nghệ thông tin

Theo thư bạn trình bày, trường bạn là trường ở điều kiện bình thường, có 10 lớp nên trường bạn được phân công tối đa 2 nhân viên Thư viện; Thiết bị, thí nghiệm; Công nghệ thông tin. Ba vị trí nhưng chỉ được bố trí tối đa 2 nhân viên.

Do trường bạn đã có nhân viên Thư viện; Thiết bị, thí nghiệm nên theo quy định của điểm b khoản 4 Điều 7, hiệu trưởng trường bạn phải phân công 2 nhân viên trên phụ trách mảng Công nghệ thông tin trường học.

Theo quan điểm của tôi, trường bạn lấy lý do 2 nhân viên trên chưa rành công nghệ thông tin để phân công bạn phụ trách Công nghệ thông tin của trường là chưa đúng quy định.

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng trường bạn nêu là do Phòng, Sở Giáo dục trả lời “điểm b khoản 4 Điều 7 của thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT chưa áp dụng được nên yêu cầu giáo viên Tin học làm, đó là nhiệm vụ khác nên bạn phải làm và không được hưởng tiết” là chưa đúng.

Vì Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT đã có hiệu lực từ ngày 28 tháng 8 năm 2017 và đến nay chưa có văn bản nào thay thế. Hiệu trưởng trường bạn trả lời như trên là chưa hợp lý.

Hiện nay, theo các văn bản quy định pháp luật hiện hành không có quy định nào là bắt buộc giáo viên tin học phải làm những công việc liên quan công nghệ thông tin hay phụ trách mảng Công nghệ thông tin.

Tùy thuộc vào nhu cầu nhà trường thì có thể thuê nhân viên hoặc thỏa thuận với giáo viên nhà trường thực hiện nhiệm vụ trên.

Thứ hai, đã giảng dạy đủ 19 tiết/ tuần, nếu phân công thêm nhiệm vụ phải được thanh toán tiền thừa giờ.

Bạn đã nêu trong thư hàng năm bạn được nhà trường phân công 19 tiết/tuần, theo Thông tư số: 03/VBHN-BGDĐT ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông tại Điều 6 định mức tiết dạy quy định định mức tiết dạy giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết.

Do đó, bạn đã thực hiện đủ định mức tiết dạy 19 tiết/tuần nhân với 35 tuần là 665 tiết/năm học.

Nếu bạn dạy và kiêm nhiệm vượt giờ định mức theo quy định thì được hưởng chế độ tăng giờ, tăng buổi theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Thứ ba, các địa phương khác đang phân công ai phụ trách Công nghệ thông tin?

Theo thư bạn hỏi các tỉnh khác khi phân công nhiệm vụ công nghệ thông tin giáo viên có được hưởng tiết không?

Do tùy thuộc và tình hình mỗi địa phương có cách bố trí khác nhau, nên người viết không thể trả lời bạn nội dung này.

Tuy nhiên, theo người viết được biết ở nhiều địa phương và nơi người viết công tác, việc phân công nhân viên Công nghệ thông tin theo đúng Thông tư 16/2017, không phát sinh thêm biên chế theo quy định.

Nếu nhân viên Thư viện; Thiết bị, thí nghiệm còn chưa rành công nghệ thông tin sẽ được tập huấn, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng cho đáp ứng nhu cầu công việc.

Thứ tư, việc giảm tiết dạy định mức do Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quyết định

Cuối cùng, bạn hỏi “Nếu được hưởng tiết thì tôi được hưởng bao nhiêu tiết/tuần?”

Theo quy định về giảm định mức tiết dạy theo Điều 8, 9, 10, 11 của Thông tư Số: 03/VBHN-BGDĐT trong đó không có trường hợp là giáo viên thực hiện công việc Công nghệ thông tin cho nhà trường được giảm định mức tiết dạy bao nhiêu tiết/tuần hay năm học.

Tuy nhiên, tại điểm d, Điều 11 Thông tư Số: 03/VBHN-BGDĐT hướng dẫn quy đổi định mức tiết dạy như sau: “Hiệu trưởng nhà trường căn cứ tình hình thực tế quy định việc quy đổi tiết dạy đối với các công việc chuyên môn khác sau khi có ý kiến đồng ý của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý đối với các cơ sở giáo dục.”

Do đó, để được hưởng tăng giờ, hiệu trưởng trường nơi bạn công tác phải có văn bản đề nghị quy đổi tiết dạy và được Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đồng ý bằng văn bản.

Điều này, bạn nên trao đổi với hiệu trưởng và đề nghị hiệu trưởng có văn bản gửi Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định.

Tuy nhiên, theo quan điểm người viết, do trường bạn đã có 2 nhân viên Thư viện; Thiết bị, thí nghiệm (đủ vị trí việc làm) thì Hiệu trưởng cần phân công cho 2 nhân viên trên là phù hợp và đúng Thông tư 16/2017.

Theo quan điểm người viết, Hiệu trưởng trường nơi bạn công tác phân công bạn đã dạy 19 tiết/tuần và kiêm nhiệm nhiệm vụ Công nghệ thông tin là chưa phù hợp. Nếu phân công bạn kiêm nhiệm, bạn phải được thanh toán tiền thừa giờ theo thỏa thuận giữa bạn và hiệu trưởng, được Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đồng ý bằng văn bản.

Nếu cảm thấy không phù hợp, bạn có thể gởi đơn kiến nghị về bộ phận công đoàn, hiệu trưởng, Phòng Giáo dục và Đào tạo để giải quyết hợp tình, hợp lý và đảm bảo quyền lợi của bạn.

Phần tư vấn có tính chất tham khảo, để được giải đáp cụ thể, bạn liên hệ với cơ quan quản lý trực tiếp để có thông tin chính xác nhất.

Tài liệu tham khảo:

- https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Thong-tu-16-2017-TT-BGDDT-khung-vi-tri-viec-lam-so-luong-nguoi-lam-co-so-giao-duc-pho-thong-355050.aspx

- https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Van-ban-hop-nhat-03-VBHN-BGDDT-2017-che-do-lam-viec-doi-voi-giao-vien-pho-thong-355032.aspx

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam