Benzema 'mạo hiểm' cặp kè với gái vị thành niên

13/07/2012 17:04 Tấn Minh
(GDVN) - Chân sút của Real Madrid đang có những ngày nghỉ lãng mạn bên người tình là siêu mẫu nội y tuổi teen tại hòn đảo Corse (Pháp).
Gạt bỏ nỗi buồn EURO 2012, Benzema vui vẻ bên bạn gái mới có tên Sarah, hiện là người mẫu nội y mới 16 tuổi tại khu resort Porto Vecchio, đảo Corse, Pháp. Đây là việc làm khá mạo hiểm bởi trước đó Benzama đã dính nhiều rắc rối với vụ mua dâm gái vị thành niên.
Gạt bỏ nỗi buồn EURO 2012, Benzema vui vẻ bên bạn gái mới có tên Sarah, hiện là người mẫu nội y mới 16 tuổi tại khu resort Porto Vecchio, đảo Corse, Pháp. Đây là việc làm khá mạo hiểm bởi trước đó Benzama đã dính nhiều rắc rối với vụ mua dâm gái vị thành niên.
Gạt bỏ nỗi buồn EURO 2012, Benzema vui vẻ bên bạn gái mới có tên Sarah, hiện là người mẫu nội y mới 16 tuổi tại khu resort Porto Vecchio, đảo Corse, Pháp. Đây là việc làm khá mạo hiểm bởi trước đó Benzama đã dính nhiều rắc rối với vụ mua dâm gái vị thành niên.
Gạt bỏ nỗi buồn EURO 2012, Benzema vui vẻ bên bạn gái mới có tên Sarah, hiện là người mẫu nội y mới 16 tuổi tại khu resort Porto Vecchio, đảo Corse, Pháp. Đây là việc làm khá mạo hiểm bởi trước đó Benzama đã dính nhiều rắc rối với vụ mua dâm gái vị thành niên.
Gạt bỏ nỗi buồn EURO 2012, Benzema vui vẻ bên bạn gái mới có tên Sarah, hiện là người mẫu nội y mới 16 tuổi tại khu resort Porto Vecchio, đảo Corse, Pháp. Đây là việc làm khá mạo hiểm bởi trước đó Benzama đã dính nhiều rắc rối với vụ mua dâm gái vị thành niên.
Gạt bỏ nỗi buồn EURO 2012, Benzema vui vẻ bên bạn gái mới có tên Sarah, hiện là người mẫu nội y mới 16 tuổi tại khu resort Porto Vecchio, đảo Corse, Pháp. Đây là việc làm khá mạo hiểm bởi trước đó Benzama đã dính nhiều rắc rối với vụ mua dâm gái vị thành niên.
Gạt bỏ nỗi buồn EURO 2012, Benzema vui vẻ bên bạn gái mới có tên Sarah, hiện là người mẫu nội y mới 16 tuổi tại khu resort Porto Vecchio, đảo Corse, Pháp. Đây là việc làm khá mạo hiểm bởi trước đó Benzama đã dính nhiều rắc rối với vụ mua dâm gái vị thành niên.
Gạt bỏ nỗi buồn EURO 2012, Benzema vui vẻ bên bạn gái mới có tên Sarah, hiện là người mẫu nội y mới 16 tuổi tại khu resort Porto Vecchio, đảo Corse, Pháp. Đây là việc làm khá mạo hiểm bởi trước đó Benzama đã dính nhiều rắc rối với vụ mua dâm gái vị thành niên.
Gạt bỏ nỗi buồn EURO 2012, Benzema vui vẻ bên bạn gái mới có tên Sarah, hiện là người mẫu nội y mới 16 tuổi tại khu resort Porto Vecchio, đảo Corse, Pháp. Đây là việc làm khá mạo hiểm bởi trước đó Benzama đã dính nhiều rắc rối với vụ mua dâm gái vị thành niên.
Gạt bỏ nỗi buồn EURO 2012, Benzema vui vẻ bên bạn gái mới có tên Sarah, hiện là người mẫu nội y mới 16 tuổi tại khu resort Porto Vecchio, đảo Corse, Pháp. Đây là việc làm khá mạo hiểm bởi trước đó Benzama đã dính nhiều rắc rối với vụ mua dâm gái vị thành niên.
Gạt bỏ nỗi buồn EURO 2012, Benzema vui vẻ bên bạn gái mới có tên Sarah, hiện là người mẫu nội y mới 16 tuổi tại khu resort Porto Vecchio, đảo Corse, Pháp. Đây là việc làm khá mạo hiểm bởi trước đó Benzama đã dính nhiều rắc rối với vụ mua dâm gái vị thành niên.
Gạt bỏ nỗi buồn EURO 2012, Benzema vui vẻ bên bạn gái mới có tên Sarah, hiện là người mẫu nội y mới 16 tuổi tại khu resort Porto Vecchio, đảo Corse, Pháp. Đây là việc làm khá mạo hiểm bởi trước đó Benzama đã dính nhiều rắc rối với vụ mua dâm gái vị thành niên.
Cả hai không ngần ngại ôm ấp nhau...
Cả hai không ngần ngại ôm ấp nhau...
Cả hai không ngần ngại ôm ấp nhau...

Benzema và Sarah quen biết nhau từ cuối năm 2009 qua một người bạn tại hộp đêm nhưng đến giờ mối quan hệ của 2 người mới công khai...
Benzema và Sarah quen biết nhau từ cuối năm 2009 qua một người bạn tại hộp đêm nhưng đến giờ mối quan hệ của 2 người mới công khai...
Benzema và Sarah quen biết nhau từ cuối năm 2009 qua một người bạn tại hộp đêm nhưng đến giờ mối quan hệ của 2 người mới công khai...
Benzema và Sarah quen biết nhau từ cuối năm 2009 qua một người bạn tại hộp đêm nhưng đến giờ mối quan hệ của 2 người mới công khai...
Benzema và Sarah quen biết nhau từ cuối năm 2009 qua một người bạn tại hộp đêm nhưng đến giờ mối quan hệ của 2 người mới công khai...
Tấn Minh