Hiệp hội kiến nghị sửa đổi và bổ sung một số điều của các luật về giáo dục

15/12/2017 10:43
Ngọc Bích
(GDVN) - Trước hết cần điều chỉnh lại kết cấu của các Dự luật, bổ sung nhiều nội dung mới cũng như sửa chữa những nội dung không chính xác.

Ngày 14/12/2017 Hiệp hội các Trường đại học, cao đẳng Việt Nam có Công văn số 100/HH-VP gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về việc kiến nghị sửa đổi và bổ sung một số điều của các luật về giáo dục.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc toàn văn nội dung kiến nghị của Hiệp hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về giáo dục trong công văn trên. 

Được biết trong năm 2018 Quốc Hội sẽ bàn về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật Giáo dục Đại học, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, trên cơ sở tập hợp ý kiến rộng rãi của các trường thành viên, xin được qua Ủy ban kiến nghị lên Quốc Hội.

Giáo sư Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (Ảnh: giaoduc.net.vn).
Giáo sư Trần Hồng Quân - Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam (Ảnh: giaoduc.net.vn).

Nghị quyết số 29/NQ-TW của Hội nghị 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ban hành đã gần 4 năm nhưng nhiều nội dung của nghị quyết vẫn chưa đi được vào cuộc sống do vướng với khá nhiều các quy định đã không còn phù hợp ở các luật về giáo dục.

Trong đó có Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học. Do vậy để tháo gỡ những vướng mắc đang gặp khi triển khai Nghị quyết 29 Quốc hội đương nhiên cần sớm bổ sung, sửa chữa các luật này.

Trong công việc này, cần lưu ý lĩnh vực giáo dục và đào tạo lại đồng thời chịu sự điều chỉnh của cả 3 luật: Luật Giáo dục (liên quan đến toàn hệ thống giáo dục), luật giáo dục đại học (liên quan tới hệ thống đào tạo đại học) và luật giáo dục nghề nghiệp (liên quan tới hệ thống đào tạo nghề).

Để tránh sự bất nhất ở cả 3 luật điều chỉnh thì logic tất yếu là luật giáo dục cần phải được chỉnh sửa trước.

Việc chỉnh sửa đồng thời cả 3 luật là không hợp lý, lại càng không thể chấp nhận việc lấy nội dung của các luật “chuyên ngành” nhưng ban hành sau, cũng như các văn bản pháp quy hiện hành để chỉnh sửa nội dung của luật “mẹ” (tức luật giáo dục) như chúng ta đã từng làm thời gian qua.

Những căn cứ để tiến hành chỉnh sửa các luật về giáo dục là:

- Kết quả điều tra và báo cáo về tác động của các luật.

- Những quan điểm chỉ đạo từ Nghị quyết 29 (Khóa 11) Nghị quyết 19 (Khóa 12) và các nghị quyết khác của Đảng, Quốc hội và Chính phủ (thí dụ Nghị quyết 14/2005/NQ-CP  của Chính Phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện Giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020, Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của Chính Phủ  về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao,...).

- Tiêu chuẩn quốc tế về phân loại giáo dục ISCED-2011 do UNESCO ban hành và có hiệu lực trên toàn thế giới từ năm 2014.

Sau đây chúng tôi xin được phát biểu cụ thể hơn.

I. VỀ LUẬT GIÁO DỤC

Về nội dung Luật giáo dục hiện hành cần được điều chỉnh và bổ sung một số điều, chủ yếu rơi vào hai cụm vấn đề: 1) Cấu trúc lại hệ thống giáo dục quốc dân cho phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 29, Nghị quyết 19 và thông lệ quốc tế (tại ISCED-2011), và 2) Tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo.

A. Về cụm vấn đề cấu trúc lại hệ thống giáo dục quốc dân, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam kiến nghị cụ thể như sau:

1. Điều 4 về hệ thống giáo dục quốc dân: Hệ thống giáo dục quốc dân thể hiện ở các luật về giáo dục hiện hành bộc lộ quá nhiều khiếm khuyết mà nếu không được sửa kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn tới tương lai gần của giáo dục Việt Nam.

Trước hết, phải nói hệ thống đó đi ngược lại một loạt định hướng quan trọng của Nghị quyết 29 như: Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng giáo dục mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo;

Đẩy mạnh phân luồng sau trung học cơ sở, phấn đấu đến năm 2020 có 80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục trung học phổ thông và tương đương; Định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ thông; Thực hiện phân tầng cơ sở giáo dục đại học theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng – thực hành; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

Hiệp hội kiến nghị sửa đổi và bổ sung một số điều của các luật về giáo dục  ảnh 2Hiệp hội đang hội thảo đóng góp ý kiến sửa đổi các Luật về Giáo dục

Để nghị quyết 29 sớm đi vào cuộc sống hệ thống giáo dục quốc dân ở Điều 4 Luật giáo dục cần được sửa đổi như sau:

“1. Hệ thống giáo dục quốc dân phải là một hệ thống giáo dục mở, gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

2. Các phân hệ và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

a) Giáo dục mầm non có nhà trẻ và mẫu giáo;

b) Giáo dục tiểu học;

c) Giáo dục trung học có trung học cơ sở và trung học toàn phần. Trung học toàn phần lại bao gồm hai luồng: trung học phổ thông và trung học hướng nghiệp.

d) Giáo dục nghề có dạy nghề sơ cấp, dạy nghề trung cấp và dạy nghề cao cấp.

e) Giáo dục đại học đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ cử nhân, trình độ chuyên gia, trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ”.

 2. Điều 8 về văn bằng chứng chỉ cần được sửa lại cho phù hợp với nội dung ở Điều 4 đã được sửa:

“Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm: bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học toàn phần (theo hai luồng: trung học phổ thông và trung học hướng nghiệp), bằng cao đẳng, bằng cử nhân, bằng chuyên gia (bác sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư,…), bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ.

Chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học để xác nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, bao gồm: chứng chỉ nghề sơ cấp, chứng chỉ nghề trung cấp, chứng chỉ nghề cao cấp, các chứng chỉ nghề nghiệp của một số nghề đặc thù.”

3. Điều 26 về giáo dục phổ thông:

Nên sửa thuật ngữ “giáo dục phổ thông” thành “giáo dục cơ bản”. Bổ sung vào điều này mục d thuộc khoản 1 nội dung về giáo dục trung học hướng nghiệp với 2 nhánh: giáo dục trung học kỹ thuật (hướng nghiệp nông) và giáo dục trung học nghề (hướng nghiệp sâu). Thời gian đào tạo đều 3 năm như trung học phổ thông.

4. Điều 38, 39, 40, 41: giữ nguyên trình độ cao đẳng ở giáo dục đại học, không chỉnh sửa lại theo các Điều 76 và 77 của Luật giáo dục nghề nghiệp.

Cần bổ sung các nội dung có liên quan tới việc phân tầng các cơ sở giáo dục đại học theo 2 định hướng nghiên cứu (academic) và ứng dụng – thực hành (professional).

5. Điều 42 về cơ sở giáo dục đại học.

Nên đổi tên “Đại học” thành “Viện Đại học”.

6. Điều 48 về Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân.

- Sửa lại định nghĩa trường dân lập theo quan niệm như trước đây (thuộc sở hữu tập thể, giống như loại hình hợp tác xã).

- Mục c) khoản 1: Sửa lại “trường tư thục do…, tổ chức kinh tế tư nhân hoặc cá nhân…”.

- Bổ sung khái niệm về trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, là trường tư thục nếu thỏa mãn 3 điều kiện: i) nhà đầu tư tự nguyện chuyển quyền sở hữu nhà trường cho cộng đồng xã hội; ii) phần tích lũy hàng năm là tài sản chung không chia; iii) các thành viên góp vốn không hưởng lợi tức hoặc hưởng lợi tức hàng năm không vượt quá lãi suất trái phiếu Chính phủ.

B. Về cụm vấn đề tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục và đào tạo, Hiệp hội kiến nghị cụ thể như sau:

1. Điều 53 về Hội đồng trường là tổ chức quyền lực cao nhất trong nhà trường. Thành lập hội đồng trương đi kèm với việc xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản.

Bổ sung vào nhiệm vụ của Hội đồng trường quyền được chọn lựa hoặc phế truất Hiệu trưởng nếu không thực hiện các Quyết nghị của Hội đồng.

2. Điều 60 về quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các trường trung cấp, cao đẳng và đại học.

Cần thay đổi thuật ngữ “tự chịu trách nhiệm” bằng thuật ngữ “trách nhiệm giải trình”. Ngoài ra cũng cần quy định có các mức độ khác nhau trong việc trao quyền tự chủ cho các trường.

3. Điều 66 về chế độ tài chính

Có nhầm lẫn ở khoản 2: Thu nhập dư dôi được phân chia cho các thành viên góp vốn theo tỉ lệ vốn góp chỉ có thể áp dụng đối với các trường tư thục có lợi nhuận.

4. Điều 67 về Quyền sở hữu tài sản, rút vốn và chuyển nhượng vốn.

Cần bổ sung cụ thể hơn khái niệm về sở hữu tài sản, tài chính của các loại hình cơ sở giáo dục, đào tạo khác nhau: dân lập, công lập, công lập tự chủ, tư thục

Khung cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam từ sau năm 2016.
Khung cơ cấu hệ thống giáo dục Việt Nam từ sau năm 2016.

và tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Phải chỉ rõ mối quan hệ giữa loại hình sở hữu của nhà trường với thành phần của hội đồng trường/ hội đồng quản trị.

II.VỀ LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

A. Một số nhận xét chung

Theo chúng tôi, Dự án Luật Giáo dục Đại học sửa đổi sắp tới tối thiểu phải đạt được các yêu cầu quan trọng sau:

Một là, phải định hướng cho sự hình thành một hệ thống giáo dục đại học (GDĐH) phân tầng, thống nhất, đa dạng, rõ ràng và hiệu quả, hiện đại, mang tính đại chúng và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm hội nhập quốc tế.

 Trong các luật về giáo dục và trong các văn bản hiện hành, hệ thống này còn mờ về triết lý, manh mún, thiếu gắn kết, chắp vá về cơ cấu, hạn chế về năng lực hội nhập và kém hiệu quả.

Hai là, phải khẳng định và tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát huy quyền tự chủ thực sự và hợp lý (trên tất cả các phương diện) và trách nhiệm xã hội của các cơ sở Giáo dục đại học.

Ba là, phải khẳng định được trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của cộng đồng xã hội đối với giáo dục đại học, thể hiện quan điểm xã hội hóa toàn diện về giáo dục.

Bốn là, phải triệt tiêu mọi hậu họa của tệ nạn “xin – cho” đang phổ biến hiện nay trong cơ chế quản lý Giáo dục đại học.

Đáng tiếc là cả 4 yêu cầu đó đều không được thể hiện hoặc nếu có thể hiện thì vẫn rất mờ nhạt ở Luật Giáo dục đại học hiện hành.

Hiệp hội kiến nghị sửa đổi và bổ sung một số điều của các luật về giáo dục  ảnh 4Hiệp hội mời dự hội thảo góp ý sửa đổi Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học

Chúng tôi cho rằng chỉ khi Luật Giáo dục Đại học đáp ứng được cả 4 yêu cầu trên thì giáo dục đại học Việt Nam mới hy vọng trong tương lai gần đạt được các tiêu chí cần có của một nền giáo dục đại học tiên tiến là: công bằng, chất lượng, hiệu quả, nhất quán và quốc tế hóa.

Xét chung về kết cấu và nội dung Luật Giáo dục Đại học hiện hành vẫn nghiêng theo hướng của một luật về các cơ sở giáo dục đại học - một văn bản thường chỉ được trình bày dưới dạng “dưới luật”, tức Điều lệ trường đại học.

Điều này có thể thấy rõ ngay tại các Điều 1 và 2 của Luật quy định về phạm vi điều chỉnh và về đối tượng áp dụng.

Trong Luật, những nội dung rất quan trọng của một Luật Giáo dục Đại học hiện đại như Hệ thống giáo dục đại học, quyền lợi và trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với giáo dục đại học hầu như không được thể hiện rõ.

Mặt khác nhiều nội dung đưa vào lại quá chi li, không xứng tầm của một luật về Giáo dục đại học.

B. Các đề nghị sửa đổi

1. Về kết cấu của Luật Giáo dục Đại học sửa đổi:

Đề nghị đưa thêm vào hai chương mới: một chương về Hệ thống giáo dục đại học (chương 2) và một chương về Quan hệ Xã hội (chương gần cuối).

Chương đầu cần chứa đựng các nội dung như: cơ cấu hệ thống Giáo dục đại học, các chuẩn mực Giáo dục đại học quốc gia, các trình độ đào tạo, hệ thống văn bằng, các cơ sở Giáo dục đại học, mạng lưới các hội và hiệp hội về Giáo dục đại học... (tương tự như Luật Giáo dục Đại học trước đây của Liên Bang Nga).

Chương sau cần đưa vào các nội dung về nguyên tắc bình đẳng trong cơ hội và điều kiện tiếp cận với Giáo dục đại học của mọi công dân có nguyện vọng và nhu cầu được học đại học, về trách nhiệm và quyền lợi của công dân.

Trong đó có giới tuyển dụng đối với Giáo dục đại học, về vai trò của các hội và hiệp hội nghề nghiệp trong việc tham gia giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học... Đây là hai chương rất cơ bản không thể thiếu vắng trong mọi Luật Giáo dục Đại học.

2. Về nội dung cụ thể của các điều:

Chúng tôi có ý kiến như sau:

2.1. Bổ sung vào Chương 1 Điều về Triết lý giáo dục đại học. Cần thể hiện những quan điểm chính thức của Đảng và Nhà nước về Giáo dục đại học để thống nhất định hướng cho phát triển Giáo dục đại học Việt Nam, khắc phục dư luận cho rằng Giáo dục đại học Việt Nam chưa có triết lý.

Cần khẳng định Giáo dục đại học Việt Nam đi theo hướng đại chúng. Không nên né tránh điều này trong Luật Giáo dục Đại học.

2.2. Điều 4: Chỉ nên tập trung vào một số khái niệm lớn của riêng giáo dục đại học như: giáo dục đại học, cơ sở giáo dục đại học, trình độ Giáo dục đại học, các Chuẩn quốc gia về Giáo dục đại học...

Các khái niệm khác nên đưa vào phụ lục từ điển thuật ngữ... Riêng khái niệm Giáo dục đại học nên được định nghĩa theo nghĩa rộng, hàm chứa cả giáo dục nghề nghiệp sau trung học (trong đó có đào tạo nghề) như xu hướng thế giới hiện nay, để bảo đảm tính thống nhất của một hệ thống Giáo dục đại học phân tầng.

2.3. Điều 5: Mục tiêu của giáo dục đại học cần rộng hơn nhiều so với nội dung viết ở Khoản 1 chỉ về đào tạo. Nội dung ở Khoản 2 cần được sửa lại và chuyển qua Điều 6.

2.4. Điều 6: Nên có các trình độ: cao đẳng, cử nhân, chuyên gia (như kỹ sư, bác sỹ, luật sư,...), thạc sỹ và tiến sĩ.

Không nên dùng chung một thuật ngữ đại học cho cả 2 trình độ cử nhân và chuyên gia (xem Luật Giáo dục Đại học Liên bang Nga).

Có thể có thêm các trình độ phụ sau trình độ chuyên gia cho những ngành đặc thù (như Chuyên khoa 1, Chuyên khoa 2 ở ngành y,...).

2.5. Điều 7: Trong cách gọi tên cơ sở giáo dục đại học Ban soạn thảo Luật Giáo dục Đại học có sự nhầm lẫn giữa cấu trúc và đẳng cấp của trường với tên gọi được Nhà nước đặt cho.

 Theo thông lệ chung, đại học (university) chỉ những cơ sở Giáo dục đại học  đa lĩnh vực nên sẽ không có chuyện chỉ sử dụng tên gọi “đại học” cho các trường đại học quốc gia hoặc vùng.

Cũng không thể nhầm lẫn gọi đại học là trường hai cấp (xem Khoản 8 Điều 4), bởi gọi như vậy sẽ biến đại học thành một liên hiệp các trường đại học chuyên ngành.

Theo quan niệm phổ biến hiện nay: chữ “college” chỉ có nghĩa là một trường đại học khi nó đứng độc lập, còn khi nằm trong một “university” thì ý nghĩa đó không hề có.

Do vậy, không thể vì quan niệm sai khái niệm trường đại học đa lĩnh vực (university) mà đưa ra một cách hiểu khác lạ như trong Luật Giáo dục Đại học hiện hành. Để tránh hiểu lầm chúng tôi đề nghị thay tên gọi Đại học bằng thuật ngữ Viện đại học.

Theo thông lệ quốc tế hiện nay, các cơ sở giáo dục đại học có thể được phân loại theo những tiêu chí khác nhau: theo cơ cấu tổ chức (viện đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng), theo sứ mệnh (viện đại học quốc gia, viện đại học vùng, trường đại học ngành, trường đại học địa phương, trường cao đẳng ngành, trường cao đẳng địa phương, trường đại học tư thục,...), theo đẳng cấp (trường đại học nghiên cứu, trường đại học, trường cao đẳng), theo phương thức tuyển sinh (trường đại học truyền thống, trường đại học mở), theo loại hình sở hữu (công lập, tư thục, tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, dân lập).

Trong Luật Giáo dục Đại học cần có định nghĩa rõ cho từng loại trường như ở các nước để tránh gọi tên tùy tiện đồng thời xác định rõ sứ mệnh của chúng.

2.6. Dường như có sự nhầm lẫn giữa khái niệm phân tầng giáo dục đại học với khái niệm xếp hạng chất lượng.

Một nền Giáo dục đại học phân tầng hoàn toàn không hề chấp nhận những cơ sở Giáo dục đại học chất lượng thấp. Phân tầng ở đây chỉ có nghĩa là thừa nhận sự đa dạng về sứ mệnh của các cơ sở Giáo dục đại học. Phân tầng có liên quan tới việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở Giáo dục đại học công lập.

Ở Khoản 5 của Điều 9 có nói đến Nhà nước (Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) là người công nhận xếp hạng cơ sở Giáo dục đại học, nhưng không chỉ ra ai là người chịu trách nhiệm xếp hạng.

Nếu vẫn lại là Bộ Giáo dục và Đào tạo thì rõ ràng khó có sự khách quan và cuối cùng lại quay trở về với cơ chế xin - cho. Kinh nghiệm thế giới cho thấy Nhà nước không nên trực tiếp thực hiện xếp hạng nhà trường.      

2.7. Bổ sung vào chương Hệ thống Giáo dục đại học một điều về Cơ cấu hệ thống Giáo dục đại học.

Viết thêm điều về Hệ thống các chuẩn giáo dục đại học (như: chuẩn chương trình, chuẩn năng lưc, chuẩn nhà trường, chuẩn đội ngũ giảng viên,...) với ý nghĩa là những qui định tối thiểu được nhà nước đặt ra cho các cơ sở giáo dục đại học.

Nhà nước chỉ quản lý cái tối thiểu còn các trường được phát triển không hạn chế những chuẩn này tùy theo sứ mệnh và năng lực của mình.

2.8. Điều 14 và Điều 15: Nên viết theo cấp quản lý hành chính trong trường chứ không nên viết về bộ máy tổ chức của trường. Với quan niệm như vậy, đại học (hay viện đại học) được tổ chức theo cơ chế 3 cấp: Viện đại học, trường thành viên, khoa ; còn trường đại học và học viện thường  được tổ chức theo cơ chế 2 cấp: trường và khoa. Nếu lấy đến cấp bộ môn thì ở mỗi loại hình đều tăng thêm một cấp.

Cần viết kỹ hơn về nguyên tắc tổ chức các cấp quản lý trong một cơ sở Giáo dục đại học. Thí dụ, đại học mang tính đa lĩnh vực, đẳng cấp; trường / học viện mang tính chuyên môn hơn (đơn lĩnh vực); khoa mang tính chất ngành; bộ môn mang tính chuyên ngành.

2.9. Việc tách ra Điều 8 và Điều 29 cho riêng loại trường Đại học Quốc gia là không hợp lý.

Thuật ngữ “đại học” (hay viện đại học) thường để chỉ những cơ sở giáo dục đại học đa lĩnh vực, có đào tạo ở các trình độ sau đại học, được tổ chức theo cơ chế 3 cấp quản lý hành chính.

Vậy đâu phải chỉ có đại học quốc gia và đại học vùng mới được mang tên “đại học”. Còn phụ từ “quốc gia” là để chỉ sứ mệnh của những cơ sở Giáo dục đại học đào tạo nhân lực đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở tầm quốc gia.

Do đó, nhiều trường đại học, học viện vẫn được quyền gắn phụ từ đó vào tên của mình (thí dụ: Học viện Âm nhạc Quốc gia Hà nội, Học viện  Chính trị Quốc gia,...).

Điều 8 gán cho các đại học quốc gia vai trò, địa vị pháp lý và đẳng cấp cao nhất là duy ý chí. Trên thế giới Nhà nước chỉ trao sứ mệnh cho các trường đại học còn đẳng cấp của trường phải được cộng đồng đại học thừa nhận trên cơ sở những gì mà trường đại học đó thể hiện.

2.10. Nghị quyết 14/2005/NQ-CP của Chính Phủ đã chỉ rõ việc trao quyền tự chủ cho các cơ sở Giáo dục đại học phải gắn liền với sự hình thành hội đồng trường và xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản.

Tuy nhiên việc không nhắc đến xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản ở Luật Giáo dục đại học sẽ làm cho Hội đồng trường cho dù có cũng không thể phát huy được vai trò của mình và điều đó tất nhiên kéo theo việc không thể trao quyền tự chủ thực sự cho các cơ sở Giáo dục đại học.

Trao quyền tự chủ cho các cơ sở Giáo dục đại học phải được triển khai đồng bộ với việc gia tăng trách nhiệm giảitrình của các cơ sở đó (thuật ngữ “tự chịu trách nhiệm” viết trong Luật Giáo dục không chính xác, thậm chí còn làm nhiều người hiểu sai.

Nhiều năm nay rất nhiều học giả và nhà quản lý đã đề nghị thay thuật ngữ này bằng thuật ngữ “trách nhiệm giải trình”).

Trong điều này, cần viết rõ hơn về trách nhiệm giải trình của các cơ sở Giáo dục đại học: các trường phải công khai, minh bạch mọi hoạt động, phải chịu sự giám sát của Nhà nước và cộng đồng xã hội thông qua hội đồng trường và các tổ chức kiểm định, kiểm toán.    

Tuy khái niệm Hội đồng trường đã được đưa vào Luật tại các Điều 16,17 và 18 nhưng quan niệm về nó lại rất không chính xác: không chỉ rõ thành phần của Hội đồng trường chủ yếu là các thành viên trong trường (đại diện cho quyền làm chủ của tập thể nhà trường) hay các thành viên ngoài trường (đại diện cho quyền làm chủ của cộng đồng xã hội);

Hội đồng quản trị của các trường tư có thành phần chủ yếu là các cổ đông (đại diện cho quyền lợi của các nhà đầu tư) hay có thành phần rộng rãi hơn nhiều để đại diện cho cả xã hội; hiệu trưởng có được đồng thời là chủ tịch hội đồng trường hay không,...

Tất cả những điều đó có ảnh hưởng lớn đến vai trò của Hội đồng trường với tư cách là tổ chức quyền lực cao nhất trong trường.

2.11. Chương III: Cần bổ sung một Điều về Sứ mệnh của các cơ sở giáo dục đại học (đặt trước Điều 28).              

2.12. Điều 32: Thoạt đầu đọc điều này có cảm nghĩ dường như các cơ sở GDĐH sẽ được quyền tự chủ rất lớn. Tuy nhiên khi đọc những minh chứng cụ thể ở hàng loạt điều có thể nhận thấy rất rõ sự ràng buộc với các quy định cụ thể của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm cho các cơ sở Giáo dục đại học hầu như mất hết tự chủ.

Ở tất cả các điều đó đều thường xuyên sử dụng các thuật ngữ “xin phép” và “cho phép” trong khi với cơ chế tự chủ thật sự các cơ sở Giáo dục đại học chỉ phải “đăng ký” còn các cơ quan quản lý nhà nước chỉ ra các quyết định “công nhận”.

Cơ chế trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học không rõ. Trao quyền tự chủ phải dựa trên kết quả giám sát, kiểm định của cộng đồng xã hội, không thể chỉ dựa vào ý kiến chủ quan của những người quản lý.

Lẽ ra trong Dự thảo Luật phải quy định quyền tự chủ cụ thể cho từng loại trường cũng như các chế tài cần thiết tương ứng thì lại quy về trách nhiệm phán quyết của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho từng cơ sở Giáo dục đại học cụ thể. Điều đó rất dễ lại rơi vào cạm bẫy “xin-cho” đang phổ biến hiện nay trong quản lý Giáo dục đại học.           

2.13. Chương VII: Chương này cần làm rõ cơ chế và quy trình kiểm định chất lượng giáo dục: bắt đầu từ việc Nhà nước ban hành các chuẩn quốc gia về giáo dục đại học, các tổ chức kiểm định cụ thể hóa những chuẩn đó.

 Dựa trên các chuẩn này các trường công bố sứ mạng và triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng. Công tác kiểm định phải do các đơn vị kiểm định độc lập thực hiện để đảm bảo khách quan và phải tập trung vào việc xem xét sự phù hợp giữa thực trạng với tuyên bố sứ mạng của nhà trường.

Dựa vào kết quả kiểm định Nhà nước mới có cơ sở để đưa ra các quyết định công nhận đẳng cấp của cơ sở Giáo dục đại học và các chế tài.

Ngoài ra cần bổ sung các quy định về chu kỳ kiểm định, về kiểm định đột xuất và về hậu kiểm định.

2.14. Ở chương X cần bổ sung một vài điều về sở hữu của các loại hình cơ sở GDĐH, phân biệt cơ chế vì lợi nhuận và không vì lợi nhuận. Chính thuộc tính sở hữu quyết định cơ cấu thành phần hội đồng quản trị của mỗi loại hình trường.

Khác với các đại học tư hoạt động không vì lợi nhuận những trường đại học tư thục (có lợi nhuận) phải được xem như những doanh nghiệp tư nhân nên không cần đưa đại diện chính quyền địa phương vào hội đồng quản trị (như ở Khoản 3 Điều 17) và không xem phần tài sản tích lũy thuộc khối tài sản chung không chia (như Khoản 4 Điều 66).

Việc né tránh không muốn làm minh bạch giữa các cơ chế vì lợi nhuận và không lợi nhuận trong khu vực giáo dục đại học ngoài công lập là một hạn chế của Luật Giáo dục Đại học.

Theo phân tích của chúng tôi, chính sự thiếu rõ ràng giữa 2 cơ chế này ở hệ thống các văn bản đã ban hành của Nhà nước là nguyên nhân chủ yếu của những tiêu cực đang diễn ra trong khối trường ngoài công lập hiện nay và gây khó cho việc ban hành các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với Giáo dục đại học ngoài công lập.

Định nghĩa cơ chế không vì lợi nhuận như ở Khoản 7 Điều 4 là phiến diện và không đầy đủ, bởi vì cổ đông không chỉ quyết định mức lợi tức mà còn có quyền can thiệp vô công việc điều hành nhà trường, chiếm giữ các vị trí trọng trách trong trường.

2.15. Điều 69: Tại Khoản 4 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục đại học theo phân cấp của Chính phủ chứ không thể làm nhiệm vụ giám sát việc bảo đảm các điều kiện cho phép hoạt động, mở ngành đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của mọi cơ sở Giáo dục đại học đóng trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ của các đơn vị kiểm định độc lập được hình thành từ các tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

2.16. Trong Luật giáo dục đại học hiện hành đề cập tới khá nhiều khái niệm nhưng phần lớn những khái niệm này không được định nghĩa một cách tường minh hoặc nếu có thì lại không chính xác, thậm chí  sai.

Hình như các thành viên của nhóm soạn thảo luật đã không tham khảo các từ điển thuật ngữ thông dụng được quốc tế thừa nhận. Để tránh việc viết trong Luật sửa đổi quá nhiều các định nghĩa này nên chăng cần soạn thảo ra một phụ lục từ điển thuật ngữ (Glosary) dựa trên các tư liệu quốc tế đã có.

Kết luận:

Luật Giáo dục Đại học hiện hành mới chỉ thể hiện tính chất của một Luật về các cơ sở giáo dục đại học, do đó không định hướng cho việc tái cấu trúc một hệ thống Giáo dục đại học cho Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế như các văn kiện Đại hội Đảng và Nghị quyết29 (Khóa 11) và Nghị quyết 19 (Khóa 12) đã chỉ ra.

 Để sửa chữa những khiếm khuyết của các  luật về giáo dục, trước hết cần điều chỉnh lại kết cấu của các Dự luật, bổ sung nhiều nội dung mới cũng như sửa chữa những nội dung không chính xác. Công việc đó không thể chỉ cần một vài tháng với một vài chuyên gia.

Do vậy, chúng tôi đề nghị Ban soạn thảo một mặt cần khẩn trương làm việc nhưng mặt khác phải hết sức thận trọng và lấy ý kiến chuyên gia rộng rãi trong khi chuẩn bị các Dự thảo các Luật về giáo dục sửa đổi này.

Ngọc Bích