Ngợp điểm 10, lo nhiều hơn mừng

Ngợp điểm 10, lo nhiều hơn mừng
GDVN- Để đạt được điểm tuyệt đối thì đương nhiên tất cả điểm thường xuyên (vấn đáp, thực hành, viết), điểm định kỳ (giữa kỳ, cuối kỳ) đều đạt điểm 10.

Ước gì không có lớp chọn!

Ước gì không có lớp chọn!
GDVN- Một số thầy cô dạy lớp đại trà có lúc cảm thấy cô đơn trong mỗi giờ lên lớp, nói nhẹ học sinh không nghe, dạy thì học sinh không học, la rầy thì không được phép.