Học viện Báo chí và Tuyên truyền được tổ chức thi tiếng Anh theo khung 6 bậc

29/04/2021 09:22
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 23/4, Bộ Giáo dục đồng ý Học viện Báo chí Tuyên truyền được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo đó, căn cứ các quy định tại Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 23/2017/TT, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Học viện Báo chí và Tuyên truyền đăng tải công khai đề án tổ chức thi trên cổng thông tin điện tử của trường, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu trường thực hiện nghiêm túc quy chế thi và cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ. Cần đảm bảo người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên trang thông tin điện tử chính thức của trường.

Ảnh minh họa: website nhà trường

Ảnh minh họa: website nhà trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu trường báo cáo kế hoạch tổ chức thi, thời gian, địa điểm của từng đợt thi, tổng hợp và đánh giá kết quả thi sau mỗi đợt thi gửi về Bộ phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo.

Như vậy, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là đơn vị thứ 18 của cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

17 đơn vị được phép tổ chức thi tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc trước đó gồm: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế), Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng), Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Vinh, Học viện An ninh Nhân dân, Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Thùy Linh