Huyện Như Thanh kiểm điểm nhiều cán bộ, trả lại tiền tỷ cho giáo viên, nhân viên

14/10/2018 08:09
XUÂN QUANG
(GDVN) - "Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh xin tiếp thu, nhận trách nhiệm, nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ vi phạm. Chấm dứt và không tái diễn việc hợp đồng không đúng...".

Huyện nhiều năm không đóng bảo hiểm cho người lao động

Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh, Thanh Hóa vừa ban hành kết luận thanh tra đột xuất về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với giáo viên, nhân viên hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thôi hợp đồng lao động tính đến năm 2017.

Theo đó, tính đến đến năm 2017, trên địa bàn toàn huyện có tổng số 182 giáo viên các môn đặc thù, nhân viên hành chính trong ngành Giáo dục và Đào tạo thôi hợp đồng lao động tại 53 trường học (giáo viên 100 người, nhân viên hành chính, kế toán 82 người).

Trong đó khối Mầm non 33 người; khối Tiểu học 71 người (51 giáo viên, 20 giáo viên hành chính), khối Trung học và Trung học cơ sở, Trung học cơ sở 76 người (49 giáo viên, 27 nhân viên hành chính; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm giáo dục thường xuyên 2 người.

Huyện Như Thanh kiểm điểm nhiều cán bộ, trả lại tiền tỷ cho giáo viên, nhân viên ảnh 1

Cựu kế toán Mầm non đề nghị xử lý trách nhiệm của Chủ tịch huyện Như Thanh

Qua thanh tra nhận thấy, huyện Như Thanh đã có vi phạm trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với giáo viên, nhân viên hành chính.

Cụ thể, từ năm 2005-2017, người sử dụng lao động đã đóng 2.536.802.800 đồng/3.371.540.000 đồng, trong đó đóng bằng tiền ngân sách là hơn 178 triệu đồng, người lao động "đóng thay” cho người sử dụng lao động số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Còn nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là hơn 834 triệu đồng.

Người lao động đã đóng 1.168.138.100 đồng/1.544.333.100 đồng, còn nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là hơn 375 triệu đồng.

Tổng số nợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tính đến thời điểm thanh tra là hơn 1,2 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền lãi chậm đóng bảo hiểm).

Như vậy, Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh phải có trách nhiệm chi trả lại cho người lao động đã "đóng thay" cho người sử dụng lao động số tiền hơn 2,3 tỷ đồng; thanh toán tiền còn nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội số tiền hơn 834 triệu đồng.

Các trường học có vi phạm hoàn trả lại số tiền hơn 178 triệu đồng cho người lao động theo quy định do kế toán trường học đã thu tiền bảo hiểm của giáo viên, nhân viên, nhân viên hợp đồng nhưng không nộp.

Việc chi trả thực hiện xong trước quý III năm 2019.

Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh. Ảnh của Xuân Quang. ảnh 2
Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh. Ảnh của Xuân Quang.

Kết luận cũng chỉ rõ, huyện Như Thanh chưa nghiêm túc, kịp thời các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 182 giáo viên, nhân viên hành chính tại 53 trường Mầm non, Tiểu học, Trung học và Trung học cơ sở, Trung học cơ sở và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên.

Kế toán một số trường học đã thu tiền bảo hiểm của giáo viên, nhân viên, nhân viên hợp đồng nhưng không nộp là chưa đúng quy định.

Nguyên nhân là do thiếu một số vị trí, môn đặc thù để xây dựng trường chuẩn quốc gia (nhu cầu tuyển, sử dụng giáo viên, nhân viên hành chính, nhưng không thực hiện quyền lợi cho người lao động). Nguồn thu ngân sách thấp, khả năng tự cân đối ngân sách dành để chi trả các chế độ bảo hiểm cho giáo viên, nhân viên hợp đồng gặp khó khăn.

Công tác tự đánh giá, dự báo sự biến động tăng giảm học sinh theo chu kỳ biến động dân số trong từng thời kỳ trong ngành giáo dục của huyện chưa được quan tâm đúng mức để làm hợp đồng lao động cho phù hợp với thực tế.

Chưa ý thức đầy đủ về quyền lợi và trách nhiệm đối với người lao động hợp đồng và chưa thực hiện kịp thời chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính và Kế hoạch, phòng Tư pháp, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động huyện, Kho bạc nhà nước huyện, Bảo hiểm xã hội huyện chưa thường xuyên đấu mối, phối hợp kiểm tra, rà soát, tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chế độ bảo hiểm cho người hợp đồng lao động.

Những quyết định nêu trên có trách nhiệm trước hết thuộc về tập thể, cá nhân có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính và Kế hoạch, phòng Tư pháp, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động huyện, Kho bạc nhà nước huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Hiệu trưởng, kế toán các trường có vi phạm từ năm 2005 đến 2017.

Kiểm điểm nhiều tập thể, cá nhân

Cũng theo kết luận thanh tra, việc huyện Như Thanh chưa thực hiện đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 182 lao động hợp đồng, tại 53 trường học trên địa bàn huyện trong thời gian từ năm 2005 đến 2017 là chưa đúng quy định đã làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

"Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh xin tiếp thu, nhận trách nhiệm và nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ khuyết điểm vi phạm. Chấm dứt ngay và không tái diễn việc hợp đồng lao động không đúng quy định.

Tập thể cá nhân có liên quan tới khuyết điểm, tồn tại thuộc phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Tài chính và Kế hoạch, phòng Tư pháp, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn lao động, Kho bạc nhà nước, bảo hiểm xã hội huyện và hiệu trưởng, kế toán các trường học thực hiện kiểm điểm nghiêm túc trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 31/10/2018", kết luận thanh tra nêu.

Huyện Như Thanh kiểm điểm nhiều cán bộ, trả lại tiền tỷ cho giáo viên, nhân viên ảnh 3

Người lao động khắc khoải vì mất việc, huyện Như Thanh trả lời vô cảm!

Trước đó, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có loạt bài viết đề cập rõ những vi phạm của huyện Như Thanh trong việc sử dụng lao động từ năm 2005-2017.

Theo đó, từ năm 2005 trở đi, Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh thực hiện ký hợp đồng lao động với nhiều giáo viên, cán bộ, nhân viên tại các đơn vị trường học từ bậc học Mầm non đến Trung học cơ sở trên địa bàn.

Cụ thể, huyện này đã ban hành các quyết định về việc hợp đồng giáo viên ngoài biên chế đối với 181 người. Hầu hết những giáo viên hợp đồng ở các môn đặc thù.

Ngoài ra, huyện Như Thanh cũng có quyết định về việc thỏa thuận hợp đồng cán bộ, nhân viên Thư viện - Thiết bị trường học đối với 22 người.

Trong số này, nhiều lao động cũng được huyện sử dụng không đúng quy định. Bên cạnh các quyết định về việc hợp đồng giáo viên ngoài biên chế thì có cả quyết định về việc thỏa thuận hợp đồng cán bộ, nhân viên nhưng lại không thực hiện chế độ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Thay vào đó, nhiều quyết định thỏa thuận lao động đều ghi rõ, chế độ bảo hiểm xã hội là do cá nhân tự nguyện. Cũng có những quyết định có nội dung đề cập đến chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước nhưng lại được tính vào chế độ phụ cấp hằng tháng của người lao động.  

Sau khi nhận được phản ánh của người lao động và Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, huyện Như Thanh đã thành lập đoàn thanh tra, xác minh, làm rõ những dấu hiệu vi phạm...

Độc giả có thể xem lại các bài viết có liên quan tới vụ việc này trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam ở tiêu đề các bài viết: Cựu kế toán Mầm non đề nghị xử lý trách nhiệm của Chủ tịch huyện Như ThanhNgười lao động khắc khoải vì mất việc, huyện Như Thanh trả lời vô cảm!Chủ tịch huyện Như Thanh sử dụng lao động trái luật, thanh tra đang ở đâu?

XUÂN QUANG