Tổ trưởng chuyên môn, quyền rơm vạ đá

Tổ trưởng chuyên môn, quyền rơm vạ đá
GDVN- Nhiệm kỳ của tổ trưởng chỉ có một năm nên nhiều thầy cô đang làm khá tốt công việc này nhưng vì áp lực quá nhiều nên có nhiều người hết nhiệm kỳ là họ xin nghỉ.