Khu du lịch Đại Nam không đóng cửa?

Khu du lịch Đại Nam không đóng cửa?
(GDVN) - Việc Đại Nam vẫn mở cửa những ngày cuối tuần cho thấy, khả năng đóng cửa hoàn toàn khu du lịch này như tuyên bố của ông Huỳnh Uy Dũng khó xảy ra.