“Tích hợp, đồng sàng dị mộng”

“Tích hợp, đồng sàng dị mộng”
(GDVN) - “Tích hợp” môn Lịch sử và Địa lý là cần thiết, nhưng nếu chỉ cắt ghép giản đơn 2 bộ môn này thành 1 cuốn sách giáo khoa thì chẳng khác nào “đồng sàng dị mộng".