Một PGS bị tố kê khai không trung thực quá trình giảng dạy

05/07/2022 06:37
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kết quả xác minh của nhà trường đã chỉ ra điểm bất thường trong quá trình kê khai hồ sơ liên quan đến quá trình giảng dạy của ông Phan Quý Trà.

Có điểm bất thường

Năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng nhận được đơn thư tố cáo ông Phan Qúy Trà, Trường phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng) có dấu hiệu kê khai gian lận quá trình công tác không đúng với tiêu chuẩn Phó Giáo sư tại thời điểm công nhận học hàm (tháng 4/2018).

Ảnh: A.N

Ảnh: A.N

Theo đơn thư tố ông Trà đã không làm nhiệm vụ giảng dạy từ trình độ đại học trở lên đủ số giờ chuẩn (280 giờ/1 năm) theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi nhận đơn tố cáo, năm 2021, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng được giao nhiệm vụ xác minh để làm rõ những vấn đề mà đơn tố cáo nêu. Theo bản kết luận số 308 ngày 10/6/2021 của nhà trường thì tổ xác minh của nhà trường đã làm việc với các bên liên quan.

Theo văn bản này, trong nội dung giải trình, ông Trà cho biết, đã cùng với ông Nguyễn Thành Văn – Trưởng bộ môn Kỹ thuật Nhiệt Lạnh của Khoa Công nghệ Nhiệt – Điện Lạnh (Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng) phối hợp với nhau trong giảng dạy, hướng dẫn đồ án.

Ông Trà cũng xác nhận tiền giảng các học phần dạy chung được ông Văn đại diện nhận và chia lại cho ông Trà. Làm việc với tổ xác minh của nhà trường thì ông Văn cũng xác nhận những điều ông Trà nói là đúng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hồng Hải – Trưởng phòng Đào tạo của Trường Đại học Bách khoa đã bàn giao các tài liệu cho tổ xác minh, trong đó kế hoạch giảng dạy của khoa Công nghệ Nhiệt – Điện Lạnh trong 3 năm học từ 2014-2015 đến 2016-2017, hoàn toàn không có tên ông Trà trong danh sách giảng viên được phân công giảng dạy.

Theo tổ xác minh, trong toàn bộ 14 bảng điểm kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ các học kỳ của năm học 2016-2017, trên các bảng điểm do ông Trà cung cấp có chữ ký của ông này ở phần cán bộ chấm thi.

Nhưng trên bảng điểm do Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cung cấp thì chỉ có chữ ký của ông Nguyễn Thành Văn, mà không có chữ ký của ông Trà.

Liên quan đến kỳ thi kết thúc môn Kỹ thuật Lạnh vào cuối học kỳ 2 năm học 2016-2017 theo hình thức thi chung, có 6 danh sách thi cùng ngày 2/6/2017, cùng bắt đầu lúc 7h (cùng mã ca thi là 2C1) tương ứng với 6 phòng thi khác nhau.

Trên danh sách thi do ông Phan Quí Trà cung cấp, ông ký vào phần cán bộ coi thi trên danh sách thi của cả 4 phòng F301, F302, F303 và F306 (ký cùng với một cán bộ coi thi khác trong mỗi phòng thi).

Nhưng trên các danh sách thi tại 4 phòng này do Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cung cấp thì hoàn toàn không có chữ ký của ông Phan Quí Trà, chỉ có chữ ký của một cán bộ coi thi khác trong mỗi phòng thi.

Tại sao chưa thể kết luận đúng hay sai?

Sau khi xác minh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng đã đưa ra một số nội dung chính được nêu trong kết luận số 308 ngày 10/6/2021 gồm: "trong thời khóa biểu từ năm 2013 đến năm 2017 của Khoa Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh, Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng không có tên ông Trà trong lịch dạy các lớp đại học và ông Phan Quí Trà không được phân công giảng dạy" là đúng.

Đối với nội dung tố cáo nêu: “Toàn bộ thời gian từ năm 2013 đến năm 2017, ông Trà không có một giờ đứng lớp”, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật cho rằng, không đủ cơ sở để kết luận đúng hay sai.

Lý do tổ xác minh đưa ra là vì Trường Đại học Bách khoa và Khoa Công nghệ Nhiệt – Điện Lạnh của trường đều xác nhận có việc giảng viên duy nhất đứng tên trong phân công giảng dạy cho mỗi lớp học phần chia sẻ khối lượng giảng dạy với giảng viên khác trong quá trình giảng dạy.

Theo đó, ông Nguyễn Thành Văn – Trưởng bộ môn Kỹ thuật Nhiệt Lạnh của Khoa Công nghệ Nhiệt – Điện Lạnh (Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng) xác nhận có phối hợp với ông Phan Quí Trà trong giảng dạy, hướng dẫn đồ án. Nên tổ xác minh kết luận nội dung tố cáo như trên.

Đối với nội dung tố cáo: “Tại thời điểm xét phong hàm Phó Giáo sư, ông Phan Quí Trà đã không có đủ số giờ chuẩn giảng dạy trình độ đại học trong 3 năm cuối liên tục, tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư”, tổ xác minh kết luận: không đủ cơ sở để xác định một cách chính xác, cụ thể khối lượng giảng dạy này của ông Trà, do vậy nhà trường không thể kết luận được nội dung này đúng hay sai.

Trong kết luận 308 của tổ xác minh cũng khẳng định số giờ chuẩn giảng dạy đại học mà ông Trà kê khai trong hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư không được xác định một cách rõ ràng, cụ thể, chưa đủ tính xác thực khách quan.

Dẫn đến tổ xác minh không có cơ sở bóc tách và xác định một cách chính xác, cụ thể tổng số giờ chuẩn giảng dạy cũng như số giờ chuẩn trực tiếp trên lớp của ông Phan Quí Trà trong ba năm cuối liên tục.

Đại học Đà Nẵng báo cáo Bộ ra sao?

Trong báo cáo số 613 ngày 16/2/2022 gửi Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng cho rằng, những nội dung kết luận do tổ xác minh của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng đối với đơn tố cáo ông Phan Quí Trà là chính xác và khách quan.

Ngoài ra, Đại học Đà Nẵng cũng cho biết, năm 2018, ông Trà được Khoa Công nghệ Nhiệt – Điện lạnh và Bộ môn Kỹ thuật Nhiệt Lạnh xác nhận là có tham gia giảng dạy.

Giấy xác nhận này đã được cung cấp cho Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước và Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giấy xác nhận này cũng được sử dụng làm căn cứ để công nhận ông Trà đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.

Trong báo cáo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng cũng nhấn mạnh, khi có đơn tố cáo, nhà trường đã lập tổ xác minh một cách cẩn thận, chi tiết và rõ ràng. Tuy nhiên, việc xử lý nội dung tố cáo không thuộc thẩm quyền nhà trường.

AN NGUYÊN