Năm 2022, Sở GD&ĐT Hòa Bình giải ngân 93,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100%

29/08/2023 06:29
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; Triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Giải ngân 93,7 tỷ đồng trong năm 2022

Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin, trong năm học 2022-2023, đơn vị đã tiến hành rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và quy hoạch lại các điểm trường lẻ. Phát huy tính chủ động trong việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, rà soát hệ thống thiết bị công nghệ thông tin triển khai họp trực tuyến, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên qua mạng.

Tiếp tục triển khai, hoàn thiện dữ liệu phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục đến 100% các đơn vị, trường học và tổ chức rà soát, hoàn thiện số liệu thống kê, thực hiện nghiêm chế độ thống kê, thông tin, báo cáo theo quy định.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; thực hiện công khai phân bổ, sử dụng có hiệu quả ngân sách năm 2022 và thực hiện xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

“Năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện, giải ngân 93.717 triệu đồng (hơn 93 tỷ đồng) đạt tỷ lệ 100%”, báo cáo nêu.

Ngành đã chỉ đạo tập trung các nguồn lực đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho các nhà trường.

Cụ thể, toàn ngành hiện có 8.501 phòng học (khối các trường Mầm non, phổ thông là 8.225 phòng; khối các trung tâm GDTX-GDNN, GDTX, hướng nghiệp, trường CĐSP là 276 phòng). Ngoài ra còn có 433 phòng thư viện, 352 phòng thiết bị, 125 nhà đa năng, 1.369 nhà vệ sinh đảm bảo vệ sinh môi trường... khuôn viên, môi trường, cảnh quan sư phạm các nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp đáp ứng yêu cầu học tập và vui chơi của học sinh theo hướng thân thiện và tích cực.

Chấn chỉnh tình trạng lạm thu

Năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo về việc tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính đầu năm học 2022-202330.

"Đồng thời thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trường học về công tác thu chi tài chính, góp phần chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh”, Sở nêu.

Bên cạnh đó, Sở chỉ đạo xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và huy động các nguồn lực để mua sắm đồ dùng học tập cho 100% học sinh tiểu học;

Về phía địa phương, các Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu với Uỷ ban Nhân dân huyện, thành phố bố trí 17 tỷ đồng mua sắm thiết bị và đồ đùng dạy học, sách giáo khoa học sinh lớp, một số đơn vị làm tốt công tác xã hội hóa để mua sắm trang thiết bị đáp ứng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Chỉ đạo các trường dạy học 2 buổi/ngày khi đủ điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất6 ; 100% các trường phổ thông dân tộc nội trú tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

Sở Giáo dục tham mưu ban hành Nghị quyết 19-NQ/TU ngày 29/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2023-2030.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 26/7/2019 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025;

“Ưu tiên kinh phí triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; chỉ đạo thực hiện lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án để đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục.

Tiến hành trà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và quy hoạch lại các điểm trường lẻ.

Phát huy tính chủ động trong việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông, rà soát hệ thống thiết bị công nghệ thông tin triển khai họp trực tuyến, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên qua mạng …”, Sở Giáo dục và Đào tạo nêu.

Mạnh Đoàn