Ngắm dàn chân dài tôn dáng với 'phụ tùng' F1

03/11/2011 14:08
Song Mai
(GDVN) - Xem những bức hình này, ai chẳng thích xem môn đua xe công thức 1.
Ngắm dàn chân dài tôn dáng với 'phụ tùng' F1 ảnh 1
Cameron Haven và Kimberly Phillips làm dân mê F1 mân mê vì vẻ đẹp của họ.
Ngắm dàn chân dài tôn dáng với 'phụ tùng' F1 ảnh 2
Ngắm dàn chân dài tôn dáng với 'phụ tùng' F1 ảnh 3
Ngắm dàn chân dài tôn dáng với 'phụ tùng' F1 ảnh 4
Ngắm dàn chân dài tôn dáng với 'phụ tùng' F1 ảnh 5
Ngắm dàn chân dài tôn dáng với 'phụ tùng' F1 ảnh 6
Ngắm dàn chân dài tôn dáng với 'phụ tùng' F1 ảnh 7
Ngắm dàn chân dài tôn dáng với 'phụ tùng' F1 ảnh 8
Ngắm dàn chân dài tôn dáng với 'phụ tùng' F1 ảnh 9
Ngắm dàn chân dài tôn dáng với 'phụ tùng' F1 ảnh 10
Song Mai