Phải trả dứt nợ lương giáo viên nhiều huyện ở tỉnh Cà Mau trước ngày 20/11

30/10/2016 08:25
Bài và ảnh: Trúc Linh
(GDVN) - Buông lỏng quản lý, hạn chế điều hành, thu chi sai mục đích là một số nguyên nhân khiến ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau vẫn nợ tiền tỷ lương giáo viên.

Liên quan đến thông tin nợ lương và các chế độ giáo viên của ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau mà Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có nhiều thông tin; ông Nguyễn Tiến Hải (Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cà Mau) vừa ký Công văn chỉ đạo các địa phương cân đối, báo cáo để tạm ứng nguồn ngân sách, đảm bảo trả dứt nợ đối với giáo viên trước ngày 20/11.

Trước đó, Sở Tài Chính đã có báo cáo kết quả kiểm tra tình hình nợ lương và các chế độ chính sách khác đối với giáo viên trong giai đoạn từ năm 2011 - 2015 và 8 tháng đầu năm 2016.

Theo báo cáo cho thấy, từ năm 2011 đến nay nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã phát sinh nợ lương chế độ chính sách đối với giáo viên trong thời gian dài với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Đến nay, ngành Giáo dục huyện Thới Bình còn nợ 4,2 tỷ đồng lương giáo viên.
Đến nay, ngành Giáo dục huyện Thới Bình còn nợ 4,2 tỷ đồng lương giáo viên.

Đơn cử như huyện Trần Văn Thời nợ 44,6  tỷ đồng, huyện U Minh hơn 36 tỷ đồng, Cái Nước hơn 18,7 tỷ đồng, Thới Bình hơn 16 tỷ đồng

Theo nhận định của Sở Tài chính và cơ quan chức năng nguyên nhân chủ yếu là do năng lực quản lý, điều hành ngân sách của Uỷ ban Nhân dân cấp huyện còn hạn chế, không rà soát, báo cáo tình hình nợ lương và chế độ chính sách đối với giáo viên đến cơ quan thẩm quyền một cách kịp thời;

Không thực hiện nâng lương, quyết định hưởng thâm niên cho giáo viên theo quy định; sử dụng nguồn kinh phí sai mục đích;

Buông lỏng công tác quản lý, chi mua sắm và sửa chữa trường lớp tương đối lớn… dẫn đến mất cân đối nguồn sự nghiệp giáo dục.

Theo đánh giá trong báo cáo, thời gian qua, các địa phương chưa quan tâm đến việc chi trả chế độ chính sách cho giáo viên và việc quản lý, điều hành ngân sách nguồn sự nghiệp giáo dục thiếu trách nhiệm, chặt chẽ nên đã dẫn đến nợ đọng kéo dài.

Báo cáo nêu rõ:

Mặc dù đã tạm ứng ngân sách năm 2017 hơn 53 tỷ đồng để xử lý vấn đề nợ lương và chế độ đối với giáo viên nhưng đến nay huyện U Minh vẫn còn nợ 14,5 tỷ đồng; huyện Thới Bình còn nợ 4,2 tỷ đồng”.

Việc nợ lương và nợ chế độ trong thời gian dài cũng đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, quyền lợi, cũng như tâm tư tình cảm của đội ngũ nhà giáo…

Công văn chỉ đạo từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau.
Công văn chỉ đạo từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau.

Từ những vấn đề như nói trên, ngoài việc chỉ đạo các địa phương khẩn trương cân đối nguồn hoặc báo cáo để tạm ứng ngân sách, đảm bảo trả dứt nợ đối với giáo viên trước ngày 20/11;

Chủ  tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Cà Mau còn chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với chủ tịch Uỷ ban Nhân dân và Trưởng Phòng Giáo dục – Đào tạo các huyện: Trần Văn Thời, Thới Bình, U Minh, Đầm Dơi, Cái Nước và thành phố Cà Mau;

Rà soát, đánh giá mức độ sai phạm, xác định trách nhiệm các cá nhân có liên quan vào từng thời điểm xảy ra sai phạm, tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh hình thức xử lý trách nhiệm cụ thể và phải báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 15/11.

Bài và ảnh: Trúc Linh