Ký kết hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương và ĐH Thái Nguyên

16/11/2013 09:06
(GDVN) - Sáng 15/11/2013, tại Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng đường lối chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước giữa Ban Kinh tế Trung ương và Đại học Thái Nguyên.