Giáo dục, nhìn ngọn phải thấy gốc mà sửa

30/11/2018 07:12
(GDVN) - Nguyên nhân sâu xa của những việc tiêu cực xảy ra có hệ thống trong thời gian hơn 2 thập kỷ qua chính là những yếu kém, lệch lạc của nền giáo dục nước nhà.

Nước Đức đào tạo sư phạm như thế nào?

02/09/2017 13:27
(GDVN) -Tiêu chuẩn ưu đãi của Nhà nước là tất cả thầy cô được biên chế cán bộ Nhà nước. Về hưu, giáo viên được hưởng lương hưu như chế độ hiện hành cộng hệ số sư phạm.