Giáo viên tích hợp đào tạo ở đâu?

13/06/2018 06:37
(GDVN) - Trong một thời gian rất “dài”, 8 ngày, tối đa là 32 tiết học liệu những giáo viên cốt cán trên đã đủ để thành giáo viên “tích hợp” chưa?

Vì đâu giáo viên....sợ tập huấn?

09/06/2018 06:26
(GDVN) - Công tác, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ là một nhiệm vụ bắt buộc, quan trọng của giáo viên để cập nhật kiến thức mới, đáp ứng xu thế phát triển.