Nhớ quê rơi nước mắt mà chẳng dám về...

13/02/2018 07:14
(GDVN) - Có lần mẹ gọi điện vào “không có tiền thì đừng về con ạ. Về vừa tốn kém lại mang tiếng ra”. Thế là cứ lần lữa mãi mà hơn 20 năm tôi chưa dám về quê ăn Tết.

Đâu phải chuyện gì cũng có thể cấm được?

24/01/2017 07:34
(GDVN) - Ai là người có thể kiểm soát được chuyện tặng và nhận quà Tết hay không? Nếu ai đó đã muốn tặng thì có vô vàn cách để tặng mà chẳng ai có thể biết để làm khó.

Chuyện "va li bị bỏ quên" ngày tết...

30/01/2016 08:16
(GDVN) - Có người hỏi khi nào nạn xin cho, chạy chọt núp bóng biếu xén mới chấm dứt? Xin thưa, cơ chế xin-cho và quà cáp là người bạn đồng hành như hình với bóng.