Nỗi khổ tiếp khách, nào ai thấu tỏ?

Nỗi khổ tiếp khách, nào ai thấu tỏ?
(GDVN) - Hồi còn đang công tác, thỉnh thoảng tôi được Giám đốc Sở giáo dục điện thoại với lời nhắn ngắn gọn: “Khỏe không? Đi tiếp khách với Sở lúc 11 giờ nhé, nhà hàng