Kế hoạch nhỏ, những câu chuyện buồn

14/02/2019 06:42
(GDVN) - Trăm phương ngàn kế để đạt chỉ tiêu theo yêu cầu. Với những việc làm ấy, ý nghĩa tốt đẹp của phong trào “Kế hoạch nhỏ” có còn không?

Chỉ tiêu… không có tội

09/04/2017 06:42
(GDVN) - Bản thân từ chỉ tiêu, đặt ra các chỉ tiêu trong nhà trường không có tội tình gì. Nó là cái định lượng, cụ thể, là cái đích cần hướng tới.