Tháng 5/2021, Hiệp hội tổ chức hội thảo về chuyển đổi số trong giáo dục đại học

24/02/2021 06:28
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 22/2/2021, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có thông báo số 1 về việc tổ chức hội thảo khoa học “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học”.

Theo đó, thông báo này Hiệp hội gửi tới lãnh đạo đại học quốc gia, đại học vùng, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường cao đẳng và các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thông báo nêu: Chuyển đổi số (Digital transformation) là xu thế tất yếu, diễn ra rất nhanh đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0.

Tháng 6 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó giáo dục và đào tạo là một trong 8 lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu trong triển khai thực hiện.

Chuyển đổi số trong giáo dục đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đào tạo nên những công dân Việt Nam có kiến thức, kỹ năng trở thành công dân toàn cầu.

Ngành Giáo dục và Đào tạo xác định chuyển đổi số có vai trò quan trọng để triển khai đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục và đào tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động giáo dục, phấn đấu Việt Nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Song, để thành công cần tạo ra cơ hội và động lực, giúp người dạy, người học thay đổi tư duy và thích ứng tốt.

Ảnh minh họa: Kim Chi

Ảnh minh họa: Kim Chi

Theo Chương trình hoạt động năm 2021, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam sẽ phối hợp với một số đơn vị khác đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học” dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, tùy diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19.

Đây là cơ hội để các trường đại học và cao đẳng trong cả nước cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm nhằm biến thách thức thành hiện thực, từng bước thay đổi nhận thức về chuyển đổi số giúp các trường xem xét lại toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống để thời gian đến cần tổ chức hoạt động chuyển đổi số một các bài bản hơn để nâng cao hiệu quả.

Hội thảo tập trung vào những nội dung như: Cơ chế, chính sách cần hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số trong toàn ngành; Những công việc cần thiết về chuyển đổi số trong quản lý giáo dục; Chuyển đổi số trong khai thác các công cụ phân tích dữ liệu để nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng quản trị, quản lý giáo dục;

Chuyển đổi số trong đào tạo trực tuyến và phát triển các khóa học online; Chuyển đổi số trong dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học; Chuyển đổi số trong việc hoàn thiện, tích hợp dữ liệu thiết yếu và kết nối liên thông; Chuyển đổi số trong phát triển, khai thác hệ thống học liệu và môi trường học tập số.

Với đại biểu tham dự dự kiến có:

- Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Đại diện Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội;

- Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Đại diện Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;

- Đại biểu của các trường đại học, cao đẳng, học viện;

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Các cơ quan nghiên cứu giáo dục;

- Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các học viện và các đối tượng có quan tâm.

- Thời gian: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 5/2021.

- Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại một cơ sở giáo dục đại học ở phía Nam.

Ban Tổ chức hội thảo sẽ gửi mẫu đăng ký tham dự hội thảo tới Quý đại biểu khi có thời gian và địa điểm tổ chức chính thức.

Các đại biểu viết báo cáo Hội thảo xin gửi báo cáo về Email: hiephoidhcdvn@gmail.com. Hạn chót gửi báo cáo vào ngày 25/4/2021.

- Quy cách báo cáo: tối đa 12 trang A4, font Times New Roman (unicode), font size 14, top margin 3cm, bottom margin 2,5cm, left margin 3cm, right magin 2,5cm. Tiêu đề của báo cáo chữ in đậm, cỡ chữ 15, dưới tiêu đề xin ghi rõ họ và tên tác giả, học hàm, học vị, đơn vị, thông tin liên hệ (Email, số di động).

Địa chỉ liên hệ: Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Tầng 10, Cung Trí thức thành phố, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 3795 7159

Để Hội thảo đạt kết quả mong muốn, Hiệp hội đề nghị các đơn vị thông tin về hội thảo này tới tất cả các thành viên trong trường để gửi bài tham luận và đăng ký tham dự hội thảo.

Thùy Linh