Hai phương án cho kì thi Quốc gia

Hai phương án cho kì thi Quốc gia
(GDVN) - Nếu tình hình diễn biến dịch Covid-19 phức tạp thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể đề xuất Chính phủ xét đặc cách tốt nghiệp năm nay.