Thu chi không đúng quy định, Hiệu trưởng TH Lê Văn Tám bị xem xét trách nhiệm

17/03/2023 09:46
Thảo Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chủ tịch huyện yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm thoái trả kinh phí cho cha mẹ học sinh với tổng số tiền hơn 140 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê (Gia Lai) Rmah H' Bé Nét đã ký ban hành kết luận “kiểm tra về việc sử dụng các nguồn thu, chi quỹ hội và xã hội hóa, nguồn tài trợ khác (năm học 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022) tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám", xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê.

Trả lại cho phụ huynh hơn 140 triệu đồng

Trước đó, Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê đã thành lập Đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra, xác minh các khoản thu chi tại nhà trường. Qua đó, phát hiện nhiều khoản thu và chi không rõ ràng, không đúng quy định.

Phát hiện nhiều sai phạm trong các khoản thu, chi tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Ảnh: TM

Phát hiện nhiều sai phạm trong các khoản thu, chi tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Ảnh: TM

Cụ thể, trong năm học 2019-2020, đoàn kiểm tra đã chỉ rõ các khoản thu sai và yêu cầu hoàn trả lại cho cha mẹ học sinh hơn 35 triệu đồng.

Năm học 2020-2021, đối với hoạt động kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học này đã chi không đúng quy định là hơn 13 triệu đồng.

Ngoài ra, trong năm học này, thanh tra còn phát hiện việc nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh huy động kinh phí để chi trả tiền lao công và mua dụng cụ vệ sinh là không đúng với quy định tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT với tổng số tiền vận động hơn 32 triệu đồng.

Như vậy, trong năm học này, nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh phải thoái trả cho phụ huynh số tiền hơn 45 triệu đồng.

Năm học 2021-2022, qua kiểm tra, Đoàn tiếp tục phát hiện nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh tiếp tục sử dụng kinh phí hoạt động không đúng đảm bảo theo quy định.

Nhiều khoản tiền thu chi sai như: chi việc dọn vệ sinh cảnh quan, huy động kinh phí để chi trả tiền lao công và mua dụng cụ vệ sinh trường, lớp… Đoàn kiểm tra đề nghị nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh trong năm học 2021-2022 thoái trả cho phụ huynh với tổng số tiền hơn 59 triệu đồng.

Tổng số tiền mà đoàn thanh, kiểm tra đề nghị nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh, nhà trường phải thoái trả cho phụ huynh trong cả 3 năm học (2019-2020; 2020-2021; 2021-2022) là hơn 140 triệu đồng.

Kết luận kiểm tra cũng nêu rõ việc nhà trường đã báo cáo không đúng việc thu, chi các nguồn vận động kinh phí phục vụ công tác thanh tra đột xuất vào năm 2021 theo Quyết định số 579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện về việc thanh tra tình hình quản lý, sử dụng các khoản thu đóng góp của cha mẹ học sinh, nguồn tài trợ tại các trường học do Ủy ban nhân dân huyện Chư Sê quản lý.

Số tiền không báo cáo trong hai năm học 2019-2020 và 2020-2021 là hơn 152 triệu đồng.

Nhà trường đã tổ chức vận động các khoản thu chưa được phê duyệt của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Thực hiện việc chi không đúng quy định tại Thông tư số 55/2011 và Thông tư số 16/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tổng số tiền hơn 140 triệu đồng.

Xử lý trách nhiệm

Từ kết quả kiểm tra, Chủ tịch huyện Chư Sê yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám phải nghiêm túc khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hoạt động của cha mẹ học sinh mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Đồng thời, chịu trách nhiệm thoái trả kinh phí cho cha mẹ học sinh với tổng số tiền hơn 140 triệu đồng.

Yêu cầu Hiệu trưởng phải thực hiện báo cáo việc thu, chi các nguồn vận động kinh phí đầy đủ các số liệu khi có Đoàn thanh tra, kiểm tra tại đơn vị. Chấn chỉnh công tác xã hội hóa giáo dục trong việc vận động đóng góp của cha mẹ học sinh để thực hiện mua sắm trang thiết bị của nhà trường.

Theo đó, việc huy động phải được tổ chức thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không được bình quân mức đóng góp, không được ép buộc, phải đảm bảo nguyên tắc và yêu cầu tài trợ, theo dõi và ghi chép trong sổ sách kế toán của đơn vị về giá trị tài trợ.

Quản lý và sử dụng các khoản tài trợ theo quy định Thông tư số 16/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chủ tịch huyện Chư Sê cũng giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu xem xét hình thức xử lý trách nhiệm đối với Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Văn Tám vì đã để xảy ra các sai phạm mà Đoàn kiểm tra đã nêu trên đảm bảo đúng quy định.

Thảo Minh