Cả nước đang thiếu 101.745 giáo viên

Cả nước đang thiếu 101.745 giáo viên
GDVN-Năm học 2021-2022, tổng số giáo viên tại các địa phương là 1.212.684 người. Số giáo viên thừa là 2.161 người và số giáo viên thiếu là 101.745 người.

Thực sự giáo viên đang thừa thiếu thế nào?

Thực sự giáo viên đang thừa thiếu thế nào?
(GDVN) - Không thể để kéo dài tình trạng thiếu - thừa giáo viên như thế này mãi. Nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi học tập của các em, đến chất lượng giáo dục.

Ai rải đinh trên con đường giáo dục?

Ai rải đinh trên con đường giáo dục?
(GDVN) - Thương cho thân phận nghề giáo trong thời buổi người khôn việc khó, nhưng cũng thật đáng trách, vì hầu hết họ là những người chủ động vác tiền đến "cửa quan".