Hiệp hội triển khai nhiều việc vì lợi ích các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

09/04/2016 07:51 Xuân Trung
(GDVN)-Trong năm 2016, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam sẽ có rất nhiều các hoạt động gắn với quyền lợi các trường hội viên, gắn với “cuộc sống” giáo dục.

Theo ông Phan Quang Trung – Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, trong năm 2016 sẽ có khoảng 39 đầu việc cần triển khai, một khối lượng rất lớn.

Cụ thể, hoạt động đáng chú ý đầu tiên là Hội thảo về “Tự chủ đại học”, do Ban Hỗ trợ chất lượng giáo dục đại học chủ trì, phối hợp với Ban Nghiên cứu – Phân tích chính sách, Văn phòng, Văn phòng đại diện phía Nam, các chuyên gia, cộng tác viên và một số trường Hội viên. 

Các hoạt động tiếp sau gồm:

Diễn đàn: nâng cao chất lượng giảng dạy và học tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Ban Hợp tác Quốc tế chủ trì. Diễn đàn này đã diễn ra vào ngày 4/3/2016.

Kết hợp với tập đoàn Phoenix – Đức tổ chức diễn đàn: Nền công nghiệp 4.0 và đào tạo. Ban Hợp tác Quốc tế chủ trì. 

Tổ chức đoàn tham dự diễn đàn giáo dục Châu Á Thái Bình Dương: APAIE và Tổ chức đoàn tham dự diễn đàn/triển lãm giáo dục NAFSA Mỹ. Ban Hợp tác Quốc tế chủ trì. Các hoạt động này đã diễn ra 4/2016 và 5/2016. 

Chuẩn bị hỗ trợ cho event Giáo dục Ấn Độ tại cơ quan Bộ GD&ĐT. Chuẩn bị hỗ trợ sự kiện giáo dục Nhật Bản thường kỳ. Văn phòng đại diện phía Nam chủ trì. 

Các vấn đề về nghiên cứu, phân tích chính sách liên quan đến giao dục đào tạo

Đóng góp ý kiến về Khung trình độ Quốc gia do Ban Tổ chức và phát triển chủ trì, phối hợp với Ban hỗ trợ chất lượng GDĐH, Ban Nghiên cứu & phân tích chính sách, Ban Khoa học – Dịch vụ tiến hành. Về việc này, Hiệp hội đã có Văn bản chính thức gửi đến Văn phòng Chính phủ ngày 23/2/2016.

Phân tích các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, Bộ GD&ĐT liên quan đến giáo dục đại học do Ban Nghiên cứu & phân tích chính sách chủ trì phối hợp với Ban Hỗ trợ chất lượng giáo dục đại học tiến hành. 

Kết hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan (nhất là hội viên của Hiệp hội) để sơ kết, tổng kết kinh nghiệm về thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Đặc biệt chú trọng NQ-77, NĐ-16, Thông tư 45, Thông tư 32 do Ban Nghiên cứu và phân tích chính sách chủ trì, phối hợp với Ban Hỗ trợ chất lượng Giáo dục đại học tiến hành.

Hoạt động tiếp nhận, tổng hợp, phân tích những ý kiến phản hồi của hội viên, của xã hội về thực hiện chủ trương chính sách, các văn bản, quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý giáo dục đại học. Do Ban Nghiên cứu và phân tích chính sách phối hợp với Ban Hỗ trợ chất lượng giáo dục đại học tiến hành.

Kết quả thu được dự kiến là: Một số đề xuất giải pháp, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản chính thức.

Phản biện: Phân tầng và xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; Danh mục ngành đào tạo đại học do Ban Hỗ trợ chất lượng giáo dục đại học chủ trì, phối hợp với Ban Nghiên cứu và phân tích chính sách; Ban Khoa học – Dịch vụ tiến hành.

Các chuẩn quốc gia về giáo dục đại học; Phân luồng trong giáo dục đại học; Đổi mới công tác tuyển sinh do Ban Hỗ trợ Chất lượng giáo dục đại học, phối hợp với Ban Nghiên cứu và phân tích chính sách; Ban Khoa học – Dịch vụ tiến hành.

Hoạt động hỗ trợ các trường Hội viên

Tiếp tục tập huấn và tư vấn chuyên môn nghiệp vụ cho các cơ sở giáo dục đại học. Đào tạo đánh giá viên do Ban Hỗ trợ chất lượng  giáo dục đại học, phối hợp với Trung tâm Kiểm định giáo dục tiến hành. 

Tổ chức liên kết một số trường trong cải tiến chương trình, tài liệu học tập, thư viện do Tổ chức liên kết một số trường trong cải tiến chương trình, tài liệu học tập, thư viện chủ trì. 

Các cuộc làm việc của thường trực Hiệp hội tại một số trường Hội viên về Mô hình tự chủ đại học, chuyển đổi trường ngoài công lập và thực thi các chính sách đối với giáo dục đại học do đại diện Lãnh đạo Hiệp hội chủ trì, phối hợp với Ban Nghiên cứu và phân tích chính sách; Ban Hỗ trợ chất lượng giáo dục đại học; Ban Tổ chức phát triển;  Ban Khoa học - Dịch vụ tiến hành.

Triển khai Kiểm định chất lượng chất lượng các trường đại học, cao đẳng do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục chủ trì, dự kiến nửa cuối năm 2016 với 3 cơ sở được Kiểm định chất lượng.

Giúp một số trường thành lập trung tâm Anh ngữ với sự trợ giúp của nước ngoài do Ban Hợp tác quốc tế chủ trì.

Mở các lớp  tập huấn về đảm bảo chất lượng cho các trường phía Nam do Văn phòng đại diện phía Nam chủ trì.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển, nâng cao năng lực 

Thành lập Trung tâm hỗ trợ các trường thành viên để nâng cao trình độ Anh ngữ do Ban Đối ngoại chủ trì, phối hợp với Văn phòng tiến hành.

Xây dựng trung tâm bồi dưỡng và tư vấn giáo dục-đào tạo do Ban Hỗ trợ chất lượng giáo dục đại học, phối hợp với Ban Tổ chức phát triển; Ban Khoa học – Dịch vụtiến hành. 

Theo dõi và hỗ trợ hoạt động của các viện và trung tâm do Ban Khoa học – Dịch vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức và phát triển; Văn phòng.

Xúc tiến ký kết chương trình phối hợp giữa Hiệp hội với Bộ Khoa học và Công nghệ do Ban Khoa học - Dịch vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng. 

Lập Quỹ hoạt động khoa học của Hiệp hội do Ban Khoa học - Dịch vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tài chính. 

Xây dựng đề tài NCKH về tự chủ đại học/về cấu trúc hệ thống đại học Việt Nam do Ban Khoa học - Dịch vụ chủ trì, phối hợp với các trường Hội viên.

Công tác thông tin, truyền thông, hỗ trợ sinh viên

Tăng cường các hoạt động của Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam do Lãnh đạo Báo Giáo dục Việt Nam và Tạp chí Giáo dục xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Thông tin, Truyền thông. 

Xin cấp phép Website của Hiệp hội; Hợp đồng 1 nhân lực chuyên ngành báo chí để đi vào hoạt động ổn định, phần việc này do Ban Thông tin- Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức và Phát triển; Văn phòng; Ban Tài chính; Báo Giáo dục Việt Nam.

Xây dựng quan hệ và liên kết (về nhân lực và việc làm): Liên kết hợp tác với Bộ LĐ TB&XH, Trung ương Đoàn và các Hiệp hội, do ông Nguyễn Hải Long chủ trì, phối hợp với ông Hoàng Sơn Công và các đối tác.

Triển khai hệ thống các cơ sở câu lạc bộ và hoạt động hướng nghiệp: Xây dựng Cổng thông tin việc làm và liên kết với các trường đại học, cao đẳng do ông Nguyễn Hải Long chủ trì, phối hợp với lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng liên kết tiến hành. 

Tổ chức chuỗi sự kiện “Việc làm và cơ hội nghề nghiệp dành cho sinh viên”; Tiến hành đại hội - Sự kiện JOBFAIR 2016, do Ban Phong trào sinh viên chủ trì, phối hợp Ban Giám hiệu các trường tham gia tổ chức sự kiện tiến hành. 

Xây dựng chương trình hợp tác với Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Nhà xuất bản đại học nhằm xuất bản một số sách, tài liệu phục vụ đào tạo đại học do Ban Thông tin chủ trì, phối hợp với Ban Hỗ trợ chất lượng giáo dục đại học; Ban KH-DV; Ban Tổ chức – Phát triển tiến hành.

Đầu mối Xây dựng chương trình hợp tác với Viện nghiên cứu Kinh tế Xã hội Bắc Ninh về phát triển Khu đô thị đại học do Ban Khoa học  - dịch vụ chủ trì, phối hợp với Viện nghiên cứu thiết kế trường học tiến hành. 

Công tác văn phòng, tổ chức, xây dưng và phát triển Hiệp hội

Thành lập Hội đồng khoa học của Hiệp hội do Ban Khoa học – Dịch vụ chủ trì, phối hợp với  Ban Tổ chức – Phát triển  tiến hành. 

Thành lập các Câu lạc bộ: Cụm trường, Khối ngành, khối ngoài công lập, các trường cùng bộ chủ quản do Ban Tổ chức - Phát triển, phối hợp với Văn Phòng và Văn phòng đại diện tại Tp. HCM tiến hành. 

Hoàn thành Quy chế tổ chức, hoạt động các đơn vị trực thuộc do Ban Khoa học – Dịch vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức phát triển; Ban Nghiên cứu và phân tích chính sách tiến hành. 

Củng cố tổ chức, trang thiết bị 2 Văn phòng do Văn phòng Hiệp hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng đại diện, Ban Tổ chức – phát triển; Ban Tài chính tiến hành.

Kết nối đường truyền VNPT họp trực tuyến phục vụ giao ban giữa:  Văn phòng Hà Nội - và Văn phòng Tp. HCM do Ban Thông tin-Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Hà Nội; Văn phòng đại diện tại Tp HCM; Ban Tài chính; VNPT tiến hành. 

Hoàn thiện kế hoạch thu chi hàng năm, cập nhật sổ sách kế toán, cải tiến các khâu quản lý tài sản, tài chính đúng quy định của pháp luật do Ban Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng; Văn phòng đại diện tại TP. HCM tiến hành.

Cập nhật Danh sách Hội viên: Tên đơn vị, địa chỉ liên hệ, người đứng đầu do Ban Tổ chức và phát triển chủ trì, phối hợp với Văn phòng;Văn phòng đại diện tại TP. HCM tiến hành. 

Tuyên truyền, kết nạp Hội viên do Ban Tổ chức và phát triển chủ trì, phối hợp với Văn phòng; Văn phòng đại diện tại TP. HCM.

Ông Phan Quang Trung cũng cho biết thêm về nguyên tắc triển khai hoạt động và giải pháp hoàn thành:

Tài chính

Từ Hội phí đóng góp của Hội viên là cơ sở giáo dục đại học, các Trung tâm trực thuộc, các nhà tài trợ, một phần từ tích lũy các năm trước của Hiệp hội, một phần khai thác từ những chương trình, đề án có đầu tư của Nhà nước. 

Các Ban chuyên môn, đơn vị chức năng cùng Văn phòng lập kinh phí hoạt động cả năm để sau khi có ý kiến thẩm định của ban Tài chính, trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch được chủ tich ủy quyền) ký duyệt  chi Dự toán.

Nhân lực

Các chuyên gia có kinh nghiệm, có nhiều quan tâm, tình nguyện theo từng chuyên đề, các lực lượng khác ở các nhà trường, viện nghiên cứu. Huy động, phối hợp nhân lực các Ban và các đơn vị thuộc Hiệp hội.

Từ các nội dung hoạt động được đề xuất,  các Ban xây dựng thành các đề án cụ thể, xác định chi tiết:  mục tiêu, nội dung, sản phẩm nghiên cứu, tài liệu hội thảo, hội nghị, người tham gia, phân định trách  nhiệm, tiến độ thời gian, nhu cầu tài chính, yêu cầu về vật chất phương tiện, phân công người chịu trách nhiệm quản lý điều hành phù hợp với tính chất công việc, có kế hoạch, phương án hoạt động hiệu quả. 

Căn cứ chỉ đạo của lãnh đạo, từng ban chủ động triển khai công việc. Sử dụng bộ máy văn phòng, phối hợp chặt chẽ với các Ban khác trong triển khai thực hiện kế hoạch.

Các Ban được chủ động liên hệ trực tiếp với Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch đã được Chủ tịch Hiệp hội phân công theo từng mảng công việc, trong một số hoạt động có thể liên hệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức xã hội, các hội viên hỗ trợ, phối hợp triển khai khi được sự đồng ý của Lãnh đạo Hiệp hội.

Từng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc khi thực hiện kế hoạch hoạt động được đảm bảo các điều kiện làm việc (cung cấp tài liệu, văn phòng phẩm, chi phí khác...) tuy theo từng thời gian và khả năng tài chính của Hiệp hội.

Xuân Trung