Mớ bòng bong hay búi tơ vò trường sư phạm!

Mớ bòng bong hay búi tơ vò trường sư phạm!
(GDVN) - Trong thời gian Đại học Sư phạm Hà Nội tiến hành các thủ tục xin phép mở phân hiệu tại Hà Nam thì trường Cao đẳng sư phạm Hà Nam sẽ hoạt động như thế nào?