Trường Đại học Hoa Sen sắp tổ chức đại hội cổ đông bất thường

23/10/2018 07:47
Việt Duy
(GDVN) - Trường Đại học Hoa Sen sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào ngày 30/10, để giới thiệu cổ đông mới và quyết định một số công việc quan trọng.

Ngày 19/10/2018, thay mặt Hội đồng quản trị - Trường Đại học Hoa Sen, Trưởng ban tổ chức đại hội cổ đông bất thường Nguyễn Thị Hòa đã ký thông báo 1874/TB-HĐQT, về việc tổ chức đại hội cổ đông bất thường của Trường Đại học Hoa Sen năm 2018.

Theo đó, vào sáng ngày 30/10 sắp tới, Trường Đại học Hoa Sen sẽ tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2018, với thành phần tham dự là các cổ đông có cổ phần tại Trường Đại học Hoa Sen.

Trường Đại học Hoa Sen sắp tổ chức đại hội cổ đông bất thường ảnh 1
Trường Đại học Hoa Sen tham gia một ngày hội tư vấn tuyển sinh (ảnh minh họa: P.L)

Tại đại hội này, các thành viên tham dự sẽ được nghe giới thiệu cổ đông mới của Trường Đại học Hoa Sen, sửa đổi và bổ sung một số điều tại Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, thông qua việc từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đại hội cũng sẽ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 thay cho những người đã từ nhiệm, thông qua nghị quyết và biên bản của đại hội.

Trường Đại học Hoa Sen sẽ có chủ mới?

Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 sẽ diễn ra ngay tại chính nhà trường.

Trước đó, đại diện truyền thông của Tập đoàn Nguyễn Hoàng đã xác nhận với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, hiện quá trình mua bán, chuyển nhượng cổ phần giữa tập đoàn này và Trường Đại học Hoa Sen đang diễn ra.

Dù không cho biết chi tiết số lượng cổ phần của Nguyễn Hoàng đang nắm giữ tại Trường Đại học Hoa Sen, nhưng đại diện truyền thông của tập đoàn này đã bác bỏ con số 51% cổ phần mà Nguyễn Hoàng đang nắm giữ tại ngôi trường này.

Nhiều khả năng, sau khi có chủ đầu tư mới, Trường Đại học Hoa Sen cũng sẽ có Hiệu trưởng mới.

Việt Duy