Hoan hô ông Chu Anh Tuấn!

Hoan hô ông Chu Anh Tuấn!
(GDVN) - Nếu việc “treo ấn, từ quan” là nội hàm của vấn đề từ chức thì cần hoan nghênh ông Chu Anh Tuấn về lá đơn xin nghỉ hưu sớm.

Cảm phục thầy - thầy thật dũng cảm

Cảm phục thầy - thầy thật dũng cảm
(GDVN) - Khâm phục thầy vì hàng trăm hiệu trưởng vẫn đang tìm mọi cách để giấu nhẹm, để bao biện hòng chối bỏ trách nhiệm thì thầy lại đứng ra nhận tội cho mình.