Tuyển sinh lớp 10 ở Vĩnh Phúc: Thí sinh làm 3 bài thi với kiến thức của 5 môn

09/03/2023 06:44
Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên tại Vĩnh Phúc gồm 3 bài thi: Toán, Ngữ văn và bài tổ hợp gồm 3 môn thành phần là Tiếng Anh, Sinh học và Lịch Sử.

Ngày 7/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 504/QĐ-UBND quy định phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông năm học 2023-2024.

Theo đó, các trường trung học cơ sở sẽ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển đối với học sinh vào lớp 6. Đối tượng tuyển sinh của cấp học này là các học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc học cấp tiểu học tại tỉnh Vĩnh Phúc; học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học, trong độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường hợp khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các huyện/thành phố quyết định.

Đối với các trường có số lượng học sinh đăng ký dự tuyển lớn hơn chỉ tiêu được giao, phương thức tuyển sinh sẽ kết hợp giữa xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh.

Ảnh minh họa: Ngân Chi

Ảnh minh họa: Ngân Chi

Đối với lớp 10, đối tượng tuyển sinh là các học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc học cấp trung học cơ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc; học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở và trong độ tuổi theo quy định.

Về phương án tuyển sinh lớp 10 năm nay, tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra 3 phương thức, gồm tuyển thẳng đối với các trường hợp đặc biệt, xét tuyển và thi tuyển.

Thi vào các trường trung học phổ thông không chuyên, thí sinh làm 3 bài thi với kiến thức của 5 môn học là Toán (120 phút), Ngữ văn (120 phút), và bài thi tổ hợp (90 phút) gồm 3 môn thành phần Tiếng Anh, Sinh học, Lịch sử tại Hội đồng coi thi của trường đăng ký dự tuyển. Thi vào trường trung học cơ sở chuyên Vĩnh Phúc, ngoài 3 bài thi nêu trên, thí sinh làm thêm bài thi môn chuyên trong thời gian 150 phút tại Hội đồng trung học phổ thông chuyên.

Thời gian thi tuyển vào trường trung học phổ thông không chuyên từ ngày 10-11/6/2023; thi vào trường trung học cơ sở chuyên Vĩnh Phúc diễn ra vào ngày 12/6/2023.

Năm học 2022-2023, các thí sinh thi vào lớp 10 hệ không chuyên ở Vĩnh Phúc làm 3 bài thi gồm: Toán (120 phút), Ngữ văn (120 phút), Tổ hợp gồm 3 môn: Tiếng Anh, Vật lý, Lịch sử (90 phút). Đối với thí sinh thi vào trường trung học cơ sở chuyên Vĩnh Phúc, ngoài 3 bài thi nêu trên, thí sinh làm thêm bài thi môn chuyên trong thời gian 150 phút tại Hội đồng trung học phổ thông chuyên.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quyết định số 278 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024.

Theo Quyết định, năm nay có khoảng 70.050 học sinh sẽ được tuyển mới theo hệ công lập, tăng 10.915 chỉ tiêu so với năm 2022. Trong đó, số học sinh tuyển mới ở lớp 6 tăng nhiều nhất: dự kiến tuyển sinh 30.855 học sinh - tăng 7.949 học sinh; lớp 1 dự kiến tuyển 24.450 học sinh - tăng 1.756 học sinh và lớp 10 năm 2023 dự kiến sẽ tuyển sinh khoảng 13.745 học sinh - tăng 1.210 học sinh (so với năm 2022).

Hiện nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 508 trường học và cơ sở giáo dục các cấp. Trong đó, Mầm non có 177 trường (163 trường công lập, 14 trường tư thục) và 217 cơ sở mầm non tư thục. Tiểu học có 145 trường’ Trung học cơ sở có 132 trường (trong đó có 1 trường Dân tộc nội trú) và 16 trường liên cấp Tiểu học - Trung học cơ sở. Có 31 trường trung học phổ thông (29 trường công lập và 02 trường tư thục). Khối Giáo dục thường xuyên có 1 trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và 7 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

Bắc Sơn