Những giáo viên 'bỏ nhà' cõng chữ lên non

Những giáo viên 'bỏ nhà' cõng chữ lên non
Rời xa gia đình lên miền núi, vùng đặc biệt khó khăn để dạy học, nhiều giáo viên phải ở nhà tranh vách nứa, trèo đèo lội suối, đi bộ cả ngày đường để vận động học sinh đến lớp.