Bao giờ thì có sách giáo khoa mới?

Bao giờ thì có sách giáo khoa mới?
(GDVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo xây dựng quy trình thẩm định chương trình, sách giáo khoa phải khoa học, công khai, minh bạch, công bằng...