Tiền… tiền…tiền…

Tiền… tiền…tiền…
GDVN- Như đến hẹn lại lên cứ đến đầu năm học mới, sau tiếng “tùng tùng tùng” của trống khai giảng là phụ huynh lại hoa mắt với “tiền – tiền – tiền”.