Xem xét công nhận Bắc Giang đạt các chuẩn phổ cập GD và xóa mù chữ theo từng cấp

27/03/2023 06:22
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT dự thảo kết luận Bắc Giang đạt chuẩn PCGD mầm non trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn PCGD mức độ 3 và chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 3.

Những năm qua, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bắc Giang luôn xác định công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Những điểm sáng trong phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Theo báo cáo kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 tỉnh Bắc Giang, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch bổ sung ngân sách, đội ngũ giáo viên hàng năm đảm bảo tiêu chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Cụ thể, thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trung học cơ sở mức độ 3, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ mức độ 2.

Ảnh minh họa: baobacgiang

Ảnh minh họa: baobacgiang

Năm 2022, nguồn kinh phí xây trường lớp học, mua sắm trang thiết bị, bồi dưỡng giáo viên, tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh, công tác điều tra, tổng hợp, mua sổ sách, mua tài liệu, xây dựng tủ sách dùng chung, mua phần mềm quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được huy động, tổng số kinh phí đã đầu tư khoảng 789.889.023.970 đồng.

Cũng theo báo cáo, năm 2022, kết quả thực hiện phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi đạt chuẩn các tiêu chí quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016.

Phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt mức độ 3 theo các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT.

Kết quả thực hiện xóa mù chữ năm 2022 đạt mức độ 2 theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT.

Kế hoạch chỉ đạo thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của các đơn vị đã được xây dựng và tổ chức đảm bảo tiến độ. Hệ thống hồ sơ quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phổ cập online ở các đơn vị được lưu giữ đầy đủ, cập nhật thường xuyên, số liệu chính xác.

Còn một số hạn chế

Báo cáo kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho thấy, bên cạnh những thuận lợi, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của tỉnh còn một số hạn chế cần biện pháp tháo gỡ.

Thứ nhất, địa hình đi lại không thuận lợi nên việc huy động đến trường đối với một số trẻ có hoàn cảnh khó khăn (trẻ sức khỏe yếu, trẻ vùng sâu xa, trẻ thuộc gia đình nghèo) gặp trở ngại. Mật độ dân số phân bố không đều, tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 14,26% với 45 dân tộc anh em. Địa hình phức tạp, nhiều hộ gia đình chuyển chỗ ở từ vùng nông thôn ra thành thị để làm kinh tế, gây khó khăn trong việc theo dõi, cập nhật và quản lý đối tượng phổ cập cũng như vận động đối tượng trong độ tuổi ra lớp phổ thông, lớp xóa mù chữ.

Thứ hai, một số phòng học và phòng chức năng cấp 4 có biểu hiện xuống cấp, chưa thay thế được triệt để các phòng học mượn do kinh phí còn gặp nhiều khó khăn.

Thứ ba, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù ở một số đơn vị hoạt động chưa đều, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của một số thành viên còn hạn chế.

Thứ tư, một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ chưa thực sự thành thạo về nghiệp vụ phổ cập, nhất là cập nhật phần mềm phổ cập giáo dục, xóa mù chữ online.

Thứ năm, tỷ lệ giáo viên/lớp ở cấp tiểu học, mầm non còn thấp so với yêu cầu dạy học cả ngày. Còn hiện tượng thừa, thiếu giáo viên cục bộ ở một số trường trên cùng địa bàn.

Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Trong các ngày 15, 16 và 17/3/2023, tỉnh Bắc Giang đón Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra kết quả thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại mỗi huyện/thành phố, Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện/thành phố, xem xét hồ sơ của huyện/thành phố/xã/phường/thị trấn, kiểm tra thực tế tại 2 xã/phường/thị trấn, một số trường trung học cơ sở, trường tiểu học và tại mỗi xã/phường/thị trấn kiểm tra trực tiếp tại 2 hộ gia đình.

Việc kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xoá mù chữ của tỉnh và các cấp thực hiện đúng quy trình theo quy định tại Nghị định số 20 của Chính phủ và Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối chiếu theo tiêu chuẩn quy định, Đoàn kiểm tra dự thảo kết luận: Tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2022.

Đoàn kiểm tra báo cáo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét và ban hành quyết định công nhận tỉnh Bắc Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2022.

Một số kết quả cụ thể về phổ cập giáo dục của tỉnh Bắc Giang

Phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi:

- Số huyện/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: 10/10 đạt 100%.

- Số xã/phường/thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: 209/209 đạt 100%.

- Số trẻ em 5 tuổi (năm học 2021-2022) hoàn thành chương trình giáo dục mầm non: 33.652/33.652 đạt 100%.

- Số trẻ 5 tuổi (năm học 2022-2023) huy động ra lớp tại thời điểm tháng 10/2022 là 38.089 trẻ đạt 100% so với trẻ phải phổ cập. 100% trẻ học 2 buổi/ngày và được ăn bán trú.

- Tỷ lệ trẻ 5 tuổi đi học chuyên cần đạt 99,9%;

- Số trẻ em 5 tuổi khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục là 30/30 tỷ lệ đạt 100%.

Phổ cập giáo dục tiểu học:

- 209/209 xã/phường/thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

- 10/10 huyện/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3.

- Huy động trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 là 33919/33919, đạt 100%.

- Trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học là 29949/30585, đạt 97,94%, số còn lại đang học tiểu học.

- Trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học là 115345/116057, đạt 99,39%, số còn lại đang học tiểu học.

- Trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục 1583/1583, đạt 100%.

Phổ cập giáo dục trung học cơ sở:

- 209/209 xã/phường/thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

- 10/10 huyện/thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

- Số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở là: 94697/97020, đạt 97,61%.

- Số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp là: 90291/97020, đạt 93,06%.

- Số thanh niên, thiếu niên khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục: 1184/1295, đạt 91,43%.

Ngọc Mai