Bao giờ giáo viên được nhận thêm khoản tiền nếu nghỉ hưu trước tuổi?

13/01/2022 06:51
Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên là viên chức, không phải công chức, nên không thuộc đối tượng điều chỉnh của “Dự thảo Nghị định sửa đổi một số quy định về công chức..."

Bộ Nội vụ đang Dự thảo Nghị định sửa đổi một số quy định về công chức, trong đó đề xuất công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng sẽ được nhận thêm một khoản tiền.

1. Trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc

Theo Dự thảo Nghị định, công chức được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Nghị định này trong các trường hợp sau:

(1) Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý.

(2) Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.

(3) Công chức có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

So với hiện hành, Dự thảo bổ sung đối tượng công chức có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi để thực hiện chủ trương khuyến khích nghỉ hưu trước tuổi đối với công chức, trường hợp này không thuộc đối tượng tinh giản biên chế tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP.

Bao giờ giáo viên được nhận thêm khoản tiền nếu nghỉ hưu trước tuổi? ảnh 1

Ảnh minh hoạ: Giaoducthoidai.vn

2. Trợ cấp thôi việc đối với công chức

Công chức thôi việc theo quy định tại khoản (1), (2) được hưởng trợ cấp thôi việc như sau:

Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng.

Công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng quy định tại khoản (3) thì ngoài chế trợ cấp thôi việc nêu trên và chế độ độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội còn được hưởng các chế độ sau:

- Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động;

- Được nâng bậc lương, nâng ngạch trước thời hạn, cụ thể như sau:

+ Công chức chưa xếp bậc lương cuối cùng ở ngạch hiện giữ mà trong thời gian giữ bậc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không bị kỷ luật và tại thời điểm nghỉ hưu trước tuổi còn thiếu từ 01 đến 12 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng bậc lương trước thời hạn để nghỉ hưu.

+ Công chức đang hưởng bậc lương cuối cùng hoặc đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch hiện giữ, đã có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, không bị kỷ luật trong thời gian 3 năm cuối trước khi nghỉ hưu thì được nâng ngạch không qua thi lên ngạch trên liền kề để nghỉ hưu.

Như vậy, trường hợp công chức có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng thì sẽ được nhận thêm khoản tiền hỗ trợ và được nâng lương trước thời hạn.

3. Thời điểm nghỉ hưu của công chức

Thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 của tháng liền kề sau tháng công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp hồ sơ của công chức không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí. [1]


Công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, nghỉ hưu trước tuổi như thế nào?

Thông tin trên được nhiều giáo viên chia sẻ, mừng rỡ, vì mong ước nghỉ hưu theo nguyện vọng của mình đã thành hiện thực.

Bao giờ giáo viên được nhận thêm khoản tiền nếu nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng?

Điều 2 Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội: Luật viên chức, ghi rõ:

Viên chức: Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.[2]

Niềm vui của thầy cô được nhận thêm khoản tiền nếu nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng khi Dự thảo Nghị định sửa đổi một số quy định về công chức, trong đó đề xuất công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng có hiệu lực là… ngộ nhận.

Bởi lẽ, giáo viên là viên chức, không phải công chức, nên không thuộc đối tượng điều chỉnh của “Dự thảo Nghị định sửa đổi một số quy định về công chức, trong đó đề xuất công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng”.

Đôi điều kiến nghị:

Theo Dự thảo Nghị định, công chức được hưởng chế độ thôi việc quy định tại Nghị định này có trường hợp sau:

(2) Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức.

Người viết đề nghị Bộ Nội vụ loại đối tượng này ra khỏi “Nghị định sửa đổi một số quy định về công chức, trong đó đề xuất công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng”.


Thời điểm, chế độ nghỉ hưu trước tuổi, tinh giản biên chế giáo viên

Hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ, có thể bị cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết cho thôi việc (khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức).

Đối tượng này không nên cho hưởng ưu đãi của nhà nước, có như thế, công chức mới cố gắng hoàn thành nhiệm vụ;

Hoàn thành nhiệm vụ, danh dự tối thiểu của công chức, của người lao động, nếu còn duy trì đối tượng này, vô hình trung pháp luật đang tạo kẽ hở cho những công chức “chán việc”, ù lì, cản trở đổi mới của cơ quan nhà nước, đến cơ quan chỉ “hành dân” là chính, lúc thôi việc vẫn được chế độ ưu đãi, rõ ràng không công bằng với người hoàn thành nhiệm vụ.

Công chức được nhận thêm khoản tiền nếu nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng, thiết nghĩ Bộ Nội vụ cũng nên đề xuất Chính phủ có chế độ tương tự với viên chức.

Thực tế, một bộ phận không nhỏ giáo viên không đạt chuẩn bằng cấp theo Luật Giáo dục 2019, muốn nghỉ hưu trước tuổi, muốn được hưởng chế độ như công chức nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Giải quyết được bài toán này, xã hội sẽ nhận được nhiều tác động tích cực, nhà trường sẽ tuyển được nguồn nhân lực trẻ, khỏe, đạt chuẩn, giảm bớt ngân sách đào tạo, tránh tình trạng hàng trăm ngàn sinh viên sư phạm ra trường nhưng không có việc làm như hiện nay.[3]

Tài liệu tham khảo:

[1]https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/39019/cong-chuc-nhan-them-khoan-tien-neu-nghi-huu-truoc-tuoi-theo-nguyen-vong-de-xuat#

[2]http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=98566

[3]https://thanhnien.vn/sinh-vien-su-pham-vat-va-tim-noi-day-hop-dong-post1419544.html

- Luật Cán bộ, công chức.

- Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội : Luật viên chức

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Sơn Quang Huyến