Bộ Giáo dục và Đào tạo phân công 8 cụm thi đua, khen thưởng năm học 2022 - 2023

08/11/2022 06:35
Hoài Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 2/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 5766/BGDĐT-TCCB hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở GD&ĐT năm học 2022 - 2023.

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục và Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 - 2023 của ngành Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng khối các Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023.

Ảnh minh họa: nguồn Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Ảnh minh họa: nguồn Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" ngành Giáo dục.

Phân công các cụm thi đua: Cụm 1 gồm Thành phố Hải Phòng (cụm trưởng), Thành phố Đà Nẵng (cụm phó); Cụm 2: Quảng Ninh (cụm trưởng), Bắc Ninh (cụm phó); Cụm 3: Phú Yên (cụm trưởng), Lâm Đồng (cụm phó); Cụm 4: Hà Giang (cụm trưởng), Sơn La (cụm phó); Cụm 5: Tuyên Quang (cụm trưởng), Thái Nguyên (cụm phó); Cụm 6: Quảng Trị (cụm trưởng) Quảng Bình (cụm phó); Cụm 7: Ninh Thuận (cụm trưởng), Bình Phước (cụm phó) và Cụm 8 gồm Trà Vinh (cụm trưởng), An Giang (cụm phó).

Về tổ chức hoạt động cụm thi đua và bình xét thi đua khối các Sở Giáo dục và Đào tạo, tiếp tục thực hiện theo Công văn số 5249/BGDĐT-TĐKT ngày 15/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua khối các Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đó điều chỉnh thời gian hoàn thành một số nhiệm vụ như:

Các cụm thi đua hoàn thành Hội nghị tổng kết năm học và gửi báo cáo tổng kết về Bộ trước ngày 31/7 hằng năm.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi kết quả tự chấm điểm kèm minh chứng tới các đơn vị thuộc Bộ được phân công đánh giá, chấm điểm thẩm định trước ngày 25/7 hằng năm.

Căn cứ kết quả tự chấm điểm của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị thuộc Bộ được phân công đánh giá, chấm điểm thẩm định, gửi kết quả về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 31/8 hằng năm.

Bộ yêu cầu các cụm trưởng, các Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian trong các hoạt động cụm thi đua, chấm điểm thi đua kèm theo minh chứng sản phẩm, chế độ thông tin báo cáo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cụm thi đua, các Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để được hướng dẫn, giúp đỡ.

Hoài Linh