Chi tiết bảng lương của giáo viên từ ngày 1/7/2023

05/12/2022 10:41
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bảng lương giáo viên từ ngày 1/7/2023 theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.

Ngày 11/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo đó, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành. Hiện nay, mức lương cơ sở đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Hiện nay lương của giáo viên được tính theo công thức: Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở

Bảng lương Giáo viên Mầm non:

Chi tiết bảng lương của giáo viên từ ngày 1/7/2023 ảnh 1

Bảng lương Giáo viên Tiểu học:

Chi tiết bảng lương của giáo viên từ ngày 1/7/2023 ảnh 2

Bảng lương Giáo viên Trung học sơ sở:

Chi tiết bảng lương của giáo viên từ ngày 1/7/2023 ảnh 3

Bảng lương Giáo viên Trung học phổ thông:

Chi tiết bảng lương của giáo viên từ ngày 1/7/2023 ảnh 4
Linh Hương