Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển của 13 trường, khoa trực thuộc

15/09/2021 17:35
Thùy Linh
GDVN- Ngày 15/9, Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2021.

Theo đó, điểm trúng tuyển vào 13 trường, khoa trực thuộc Đại học Huế như sau:

Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển của 13 trường, khoa trực thuộc ảnh 1
Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển của 13 trường, khoa trực thuộc ảnh 2
Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển của 13 trường, khoa trực thuộc ảnh 3
Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển của 13 trường, khoa trực thuộc ảnh 4
Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển của 13 trường, khoa trực thuộc ảnh 5
Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển của 13 trường, khoa trực thuộc ảnh 6
Đại học Huế công bố điểm trúng tuyển của 13 trường, khoa trực thuộc ảnh 7
Thùy Linh