Đề xuất tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua

Đề xuất tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua
GDVN- Bộ Nội vụ đề xuất tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Bộ và ngành Nội vụ.

Điểm không và giáo dục không điểm

Điểm không và giáo dục không điểm
(GDVN) - Câu hỏi đặt ra: Điểm học bạ, tổng kết lớp 9 đẹp thế, sao lại có “mưa điểm không”? Tại sao lại có “điểm không” khi trong đề tuyển sinh, có câu “cho không"...