Đề xuất giảm tiết dạy cho giáo viên tiểu học, THCS ở TP HCM, có khả thi?

07/12/2022 06:41
Minh Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đề xuất giảm số tiết dạy của giáo viên môn Nghệ thuật, Công nghệ và Tiếng Anh bậc tiểu học, THCS xuống 17 tiết/tuần.

Báo VnExpress ngày 3/12/2022 đưa tin, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Ủy ban Nhân dân Thành phố kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh số tiết dạy của giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học và Công nghệ, tiếng Anh bậc tiểu học, trung học cơ sở xuống 17 tiết/tuần bằng bậc trung học phổ thông. [1]

Sở Giáo dục đề xuất giảm định mức tiết dạy khiến nhiều giáo viên ở Thành phố vui mừng và hi vọng sẽ được Bộ Giáo dục sớm chấp thuận. Tuy vậy, về hành lang pháp lí, việc đề xuất giảm tiết dạy cho giáo viên tiểu học, trung học cơ sở liệu có khả thi?

Ảnh minh họa, nguồn: P.L/ giaoduc.net.vn

Ảnh minh họa, nguồn: P.L/ giaoduc.net.vn

Thứ nhất, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT, được bổ sung bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT quy định như sau:

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông; Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở; Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

Như vậy, muốn giảm định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học từ 23 tiết/tuần xuống còn 17 tiết/tuần thì Bộ Giáo dục và Đào tạo phải sửa Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên bậc tiểu học.

Giả sử Bộ Giáo dục quy định giáo viên bậc tiểu học dạy 17 tiết/tuần thì giáo viên tất cả các môn bậc tiểu học trên cả nước đều dạy số tiết theo nghĩa vụ như nhau (17 tiết/tuần), khó có thể ra điều khoản quy định riêng cho giáo viên bậc tiểu học dạy môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Tiếng Anh ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng không có cơ sở để quy định giáo viên bậc tiểu học môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Tiếng Anh ở Thành phố Hồ Chí Minh dạy 17 tiết/tuần còn giáo viên các môn khác (trong cùng Thành phố và các tỉnh thành khác) thì dạy 23 tiết/tuần.

Thứ hai, thời lượng mỗi tiết học cho lớp 1 và lớp 2 từ 30 phút đến 35 phút; cho lớp 3, lớp 4 và lớp 5 từ 35 phút đến 40 phút. Trong khi đó, thời lượng mỗi tiết học của bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông là 45 phút thì rất khó giảm định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học từ 23 tiết/tuần xuống còn 17 tiết/tuần.

Thứ ba, tương tự bậc tiểu học, muốn giảm định mức tiết dạy cho giáo viên các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Tiếng Anh bậc trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh từ 19 tiết/tuần xuống 17 tiết/tuần thì Bộ Giáo dục phải sửa Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.

Về hành lang pháp lí, không thể có quy định cùng một thông tư nhưng định mức tiết dạy lại áp dụng khác nhau giữa các môn học trong cùng một địa phương và các địa phương.

Liên quan đến lương giáo viên, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, hiện nay chế độ chính sách đối với trình độ tin học, tiếng Anh của sinh viên mới tốt nghiệp khi được tuyển dụng vào các cơ quan ngoài giáo dục thì có mức lương cơ bản cao hơn (thấp nhất là bằng mức lương tối thiểu vùng hiện nay của Thành phố là 4.680.000 đồng), trong khi nếu trúng tuyển vào viên chức giáo dục thì mức lương tập sự là 3.853.000 đồng. [2]

Việc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất giảm số tiết dạy của giáo viên môn Nghệ thuật, Công nghệ và Tiếng Anh bậc tiểu học, trung học cơ sở xuống 17 tiết/tuần là rất đáng trân trọng, nhưng tôi e rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo khó có cơ sở xem xét điều chỉnh vì vướng quy định như đã dẫn.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://vnexpress.net/de-xuat-giam-tiet-day-cho-giao-vien-tieu-hoc-thcs-o-tp-hcm-4543691.html

[2] https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/tp-hcm-muc-luong-giao-vien-tap-su-thap-hon-muc-luong-toi-thieu-vung-20221203104605049.htm

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Minh Anh