Bộ yêu cầu chấm dứt việc tổ chức lớp chuyên, chọn ở bậc trung học cơ sở

30/08/2019 06:43 Trinh Phúc
(GDVN) - Chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện việc kiểm tra, rà soát và chấm dứt việc tổ chức lớp chuyên, chọn trong các cơ sở giáo dục cấp trung học cơ sở.

Ngày 28/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 3829 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương và các trường trung học phổ thông trực thuộc về thực hiện Chỉ thị số 2268/CT – BGDĐT ngày 8/8 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục;

Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 – 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo dục trung học tiếp tục triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản của toàn ngành, trong đó tập trung phương hướng và thực hiện các nhiệm vụ (xem tại đây).

Bộ yêu cầu chấm dứt tổ chức lớp chuyên, chọn ở bậc Trung học Cơ sở (ảnh minh họa - nguồn báo Giáo dục và Thời Đại).

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chỉ đạo việc rà soát quy học lại mạng lưới trường, lớp gắn với cá điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới;

Củng cố và phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tôc bán trú có quy mô phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đối với khu vực thành phố, việc quy hoạch trường, lớp cần theo hướng mở rộng ra khu vực ngoại ô để khắc phục tình trạng sĩ số lớp quá đông do thiếu quỹ đất.


Còn tuyển lớp chọn sẽ còn bất công trong các trường phổ thông

Tăng cường xã hội hóa để thành lập mới các trường tư thục chất lượng cao. Đối với các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn cần có lộ trình sắp xếp điểm trường, lớp hợp lý.

Chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện việc kiểm tra, rà soát và chấm dứt việc tổ chức lớp chuyên, chọn trong các cơ sở giáo dục cấp trung học cơ sở.

Cũng tại công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học.

Theo đó, xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học.

Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học – công nghệ - kỹ thuật – toán (Science – Techlology – Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.

Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học;

Dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh trình bày, thảo luận, luyện tập, thực hành, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

Trinh Phúc