Các thầy cô có cần ép mình thi thăng hạng? ​

05/01/2020 07:00 Anh Minh
(GDVN) - Thầy cô có cần thiết ép mình đi thi thăng hạng hay không? Để rồi: “Vừa bước ra khỏi phòng thi thăng hạng nhiều giáo viên phải bật khóc nức nở”.

Theo Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT “Việc cử giáo viên dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, nhu cầu của các cơ sở giáo dục công lập và tình hình thực tế của địa phương”.

Thi thăng hạng giáo viên (Ảnh minh họa: baoquangngai.vn).

Những giáo viên nào được cử dự thăng hạng chức danh nghề nghiệp?

Những giáo viên được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian công tác 3 năm liên tục tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thăng hạng; có đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian bị thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Có đủ tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp đăng ký dự thăng hạng theo quy định tại: Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập; Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập; Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

Dự thăng hạng giáo viên bằng những hình thức nào?

Có hai hình thức dự thăng hạng giáo viên đó là thi thăng hạng và xét thăng hạng.

Đối với hình thức thi thăng hạng thực hiện theo quy định của Thông tư số 20/2015/TT- BGDĐT.

Thăng hạng giáo viên, nơi quan tâm, nơi hờ hững

Đối với hình thức xét thăng hạng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 28/2017/TT- BGDĐT.

Các địa phương có thể thực hiện một trong hai hình thức trên.

Những giáo viên nào được xét miễn thi/xét các môn Ngoại ngữ, Tin học?

Tính đến ngày 31/12 của năm thi nếu giáo viên nam đủ 55 tuổi trở lên, giáo viên nữ đủ 50 tuổi trở lên có bằng tốt nghiệp thứ 2 ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga .. thì được miễn thi môn ngoại ngữ; tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành trở lên được miễn thi môn Tin học.

Khi được thăng hạng giáo viên có quyền lợi và trách nhiệm gì?

Khi được thăng hạng thì ngoài lợi ích được hưởng về lương, giáo viên sẽ phải cống hiến nhiều hơn, làm những việc khó hơn mà người ở hạng thấp không làm được hoặc không có cơ hội để làm.

Giáo viên muốn hưởng lợi ích nhiều hơn về lương và khẳng định mình thì họ bắt buộc phải cố gắng phấn đấu tích lũy các minh chứng đủ điều kiện thăng hạng, nếu không họ chỉ cần đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của hạng đang giữ.

Theo những phân tích trên thì thầy cô có cần thiết ép mình đi thi thăng hạng hay không? Để rồi: “Vừa bước ra khỏi phòng thi thăng hạng nhiều giáo viên phải bật khóc nức nở”.

Anh Minh