Ép học thêm sẽ bị phạt 10 triệu đồng, tuyển sinh sai sẽ bị phạt 60 triệu đồng

01/10/2018 10:06 Thùy Linh
(GDVN) - Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đối với hành vi tổ chức dạy thêm theo các lớp học chính khóa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục để xin ý kiến các tầng lớp nhân dân. 

Theo đó, những vi phạm quy định về tổ chức dạy thêm sẽ bị phạt từ 2 đến 15 triệu đồng.

Cụ thể, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi không đảm bảo cơ sở vật chất. 

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng quy định về công khai thông tin tổ chức dạy thêm.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đối với hành vi sử dụng người dạy thêm không đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đối với hành vi tổ chức dạy thêm theo các lớp học chính khóa.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức dạy thêm không đúng địa điểm đã được cấp phép; tổ chức dạy thêm không đúng đối tượng, không đúng nội dung đã được cấp phép.

Dự thảo Nghị định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có quy định, phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đối với hành vi tổ chức dạy thêm theo các lớp học chính khóa. (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đối với trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học tổ chức dạy thêm theo chương trình giáo dục phổ thông.

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi giấy phép đã hết hạn.

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi ép buộc học sinh học thêm.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đối với hành vi tổ chức hoạt động dạy thêm khi chưa được cấp phép.

Quy định xử lý các vi phạm quy định về dạy thêm như sau: 

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi dạy thêm ngoài trường của giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được phép của thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người dạy thêm không đạt trình độ chuẩn.

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi dạy thêm cho học sinh tiểu học hoặc học sinh đã học hai buổi trên ngày.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi cắt giảm nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá để đưa vào nội dung dạy thêm, dạy thêm trước những nội dung trong chương trình giáo dục phổ thông chính khoá.

Nghị định cũng đưa ra những vi phạm quy định về hoạt động tuyển sinh sẽ bị phạt từ 6 đến 45 triệu đồng. 

Hải Phòng sẽ cấm dạy thêm, học thêm sau 19 giờ 30 hàng ngày

Theo đó, phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: Thông báo tuyển sinh không đúng hoặc không đầy đủ thông tin theo quy định;Không thực hiện đúng với nội dung của thông báo tuyển sinh;Không đủ thời gian thông báo tuyển sinh theo quy định;

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực thực tế, không công khai đề án tuyển sinh, công khai thông tin trong đề án tuyển sinh sai sự thật, công khai không đúng thông tin liên quan đến tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:Thu nhận hồ sơ hoặc hỗ trợ tuyển sinh khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;Không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức tuyển sinh đối với ngành, chuyên ngành khi chưa được cấp phép.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức tuyển sinh chương trình giáo dục có yếu tố nước ngoài khi chưa được cấp phép thực hiện.

Theo đó, Quy định xử lý các vi phạm quy định về đối tượng tuyển sinh như sau: 

Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh sai đối tượng ở cấp trung học phổ thông theo các mức phạt sau đây: Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai dưới 10 người học;

Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 đến dưới 20 người học;

Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 20 người học trở lên.

Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ trung cấp sư phạm sai đối tượng theo các mức phạt sau đây:

Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai dưới 10 người học;

Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 đến dưới 20 người học;

Từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 20 người học trở lên.

Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng sư phạm, đại học sai đối tượng theo các mức phạt sau đây:

Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai dưới 10 người học;

Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 đến dưới 20 người học;

Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 30 người học trở lên.

Phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sai đối tượng theo các mức phạt sau đây:

Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai đến dưới 5 người học;

Từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 5 đến dưới 10 người học;

Từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi tuyển sai từ 10 người học trở lên.

Dự thảo sẽ lấy ý kiến đóng góp hết ngày 25/11.

Xem chi tiết dự thảo, TẠI ĐÂY

Thùy Linh