Theo đó, thay đổi lớn nhất là thời gian làm bài mỗi môn thi. Cụ thể, do thi 4 môn gồm 2 môn bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Ngoại ngữ.

Nên thời gian làm bài môn Toán và Ngữ văn sẽ chỉ còn 120 phút (năm trước là 150 phút). Lịch sử và Địa lí: 90 phút; Vật lí, Hóa học, Sinh học và Ngoại ngữ: 60 phút (Ngoại ngữ sẽ có thêm phần tự luận).

Thời gian thi môn Văn và Toán trong kì thi tốt nghiệp THPT năm nay có thể được rút ngắn lại. Ảnh minh họa. 

Khác với những năm trước, năm nay mỗi thí sinh chỉ có duy nhất một số báo danh.

Số báo danh của thí sinh gồm 6 chữ số được đánh tăng dần, liên tục đến hết số thí sinh của Hội đồng coi thi, đảm bảo trong Hội đồng coi thi không có thí sinh trùng số báo danh. 

Mỗi phòng thi có 24 thí sinh và không quá 28 thí sinh. Trong trường hợp đặc biệt, có thể xếp thí sinh dự thi các môn Ngoại ngữ khác nhau trong cùng một phòng thi nhưng phải thu bài riêng theo môn.

Về đối tượng được miễn thi theo dự kiến vẫn giữ như năm trước. Cụ thể, người học lớp 12 được tuyển chọn tham gia các cuộc thi quốc tế hoặc khu vực về khoa học kỹ thuật, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ.

Đối với người học khiếm thị, khuyết tật: Học hết chương trình trung học phổ thông; đủ điều kiện dự thi theo quy định. Được các cơ sở y tế và trường phổ thông nơi học tập xác nhận tình trạng khiếm thị, khuyết tật.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp năm nay cũng thay đổi. Điểm số này được tính bằng tổng số điểm 4 bài thi và điểm khuyến khích chia 4, sau đó cộng với điểm trung bình của năm học lớp 12 rồi chia đôi (điểm xếp loại tốt nghiệp không cộng điểm khuyến khích).

Xuân Trung