Học sinh VNEN ở Đà Nẵng được tuyển thẳng vào cấp ba

03/01/2019 07:04 Tấn Tài
(GDVN) - Học sinh chương trình trường học mới (VNEN) ở bậc trung học cơ sở sẽ được tuyển thằng vào một trong hai trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Đó là một trong những nội dung quan trọng được quy định trong “quy định tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020” vừa được sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng ban hành.

Bảng quy đổi điểm thi môn Ngoại ngữ của ngành giáo dục Đà Nẵng. Ảnh: TT

Quy định này nêu rõ các nguyên tắc về tuyển sinh, hồ sơ dự tuyển, đối tượng ưu tiên… được thực hiện trong quá trình tuyển sinh ở các cấp.

Trong đó, có nhiều điểm mới về “tuyển thẳng và miễn bài thi ngoại ngữ” khi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Cụ thể, học sinh đạt giải cá nhân cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao dành cho học sinh trung học cơ sở được tuyển thẳng vào lớp 10 trường trung học phổ thông theo địa bàn quận, huyện học sinh đang học trung học cơ sở.

Kết thúc buồn cho mô hình trường học mới (VNEN)

Học sinh đạt giải cấp quốc gia về cuộc thi khoa học, kỹ thuật, viết thư quốc tế UPU được tuyển thẳng vào lớp 10 theo nguyện vọng (đăng ký 1 nguyện vọng vào một trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố).

Riêng đối với cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học nêu trên, các sản phẩm nhóm gồm 2 học sinh đạt giải quốc gia thì cả hai đều được công nhận đạt giải cá nhân cấp quốc gia.

Học sinh học chương trình trường học mới (VNEN) tại trường trung học cơ sở Ông Ích Đường được tuyển thẳng vào trường trung học phổ thông Ông Ích Khiêm hoặc trung học phổ thông Phạm Phú Thứ.

Học sinh trung học cơ sở có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế có giá trị sử dụng đến ngày thi (2/6/2019) được miễn thi môn ngoại ngữ (hệ số 1) và được quy đổi thành điểm 9 hoặc điểm 10. Thời hạn sử dụng các loại chứng chỉ quốc tế là 24 tháng kể từ ngày cấp.

Trường hợp học sinh có các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định như trên nhưng có nguyện vọng tham gia bài thi Ngoại ngữ thì đăng ký dự thi như các học sinh khác. Điểm bài thi Ngoại ngữ là điểm chính thức của học sinh.

Đối với các loại chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương các trình độ nêu trên, căn cứ các văn bản cho phép của các cấp có thẩm quyền, sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục xem xét.

Đây được xem là điểm mới trong tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của ngành giáo dục Đà Nẵng.

Cám ơn VNEN, cám ơn Thông tư 22

Đối với việc tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông ngoài công lập, sở Giáo dục cũng tạo điều kiện cho các trường được chủ động tuyển sinh.

Điểm xét tuyển do Hội đồng tuyển sinh nhà trường quy định và trình Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Thời gian tuyển sinh từ ngày 31/5/2019 đến ngày 31/8/2019.

Ngoài ra, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn năm này là 300 học sinh. Trong đó có 280 học sinh của thành phố Đà Nẵng và 20 học sinh tỉnh Quảng Nam.

Điều kiện dự tuyển vào trường chuyên là học sinh phải tốt nghiệp trung học cơ sở tại các cơ sở giáo dục thuộc thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam; xếp loại hạnh kiểm, học lực của các lớp cấp trung học cơ sở loại khá trở lên.

Tấn Tài