Kiên Giang tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng từ 5 năm trở lên

28/11/2019 06:34 Minh Anh
(GDVN) - Các giáo viên hợp đồng từ 5 năm trở lên sẽ được tỉnh Kiên Giang xem xét đặc cách tuyển dụng viên chức.

Ngày 25/11, ông Nguyễn Văn Sạch - Giám đốc sở nội vụ tỉnh Kiên Giang ký và ban hành công văn 1427/SNV-TCCCVC về việc thực hiện công tác tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã ký hợp đồng lao động giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước.

Theo đó, Sở nội vụ Kiên Giang căn cứ vào công văn số 6916/VP-NCPC ngày 19/11/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên hợp đồng đã đóng bảo hiểm xã hội từ 5 năm trở lên.

Ảnh: Báo Giáo dục và Thời đại.

Sở nội vụ yêu cầu các trường Cao đẳng: Sư phạm, Y tế, nghề; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và xã hội, Văn hóa và Thể thao;  chủ tịch nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nội dung:

Rà soát, tổng hợp, lập danh sách những giáo viên hợp đồng theo vị trí việc làm giảng dạy trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trước ngày 31/12/2015, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu vị trí cần tuyển dụng.


Ở các bậc học phổ cập không thể không giao biên chế giáo viên!

Các cơ quan, địa phương đang thực hiện kế hoạch tuyển dụng chưa tổ chức xét tuyển vòng 1 hoặc đang xây dựng kế hoạch tuyển dụng thì tạm dừng việc tuyển dụng; rà soát số lượng giáo viên hợp đồng lao động đủ điều kiện để xem xét tuyển dụng đặc cách.

Các đơn vị không có đối tượng giáo viên đủ điều kiện tuyển dụng đặc cách thì báo cáo bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét thực hiện tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của pháp luật.

Hồ sơ đề nghị tuyển dụng đặc cách gửi về sở nội vụ trước ngày 02/12/2019.

Hồ sơ xét tuyển, gồm: Tờ trình thủ trưởng cơ quan, danh sách giáo viên đề nghị tuyển dụng đặc cách, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp chuyên môn, các chứng chỉ theo quy định, sổ bảo hiểm xã hội, các hợp đồng lao động (tất cả đề phải có chứng thực).

Minh Anh