Quốc hội thận trọng chọn phương án lùi triển khai Chương trình – sách giáo khoa

21/11/2017 17:22 Minh Ngọc
(GDVN) - Ngày 02/11/2017, Quốc hội thảo luận về Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Theo Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cho thấy, các đại biểu rất thận trọng lựa chọn phương án lùi 1 năm hay 2 năm.

Đại biểu Quốc hội thận trọng lựa chọn phương án lùi thời điểm triển khai Chương trình – sách giáo khoa (Ảnh minh họa: tienphong.vn).

Chưa phương án nào quá bán

Ngày 02/11/2017, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Các đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết phải điều chỉnh thời gian áp dụng chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông mới để bảo đảm tính khả thi và chất lượng chương trình.

Ngay sau phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cùng các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội;

Gửi phiếu xin ý kiến các vị Đại biểu Quốc hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông mới.

Theo đó, đa số Đại biểu Quốc hội đồng ý lùi thời gian thực hiện Nghị quyết 88 và thay đổi triển khai chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông mới theo hình thức cuốn chiếu tuần tự:

Năm đầu tiên áp dụng với lớp đầu cấp tiểu học, năm thứ hai đối với lớp đầu cấp trung học cơ sở và năm thứ ba với lớp đầu cấp trung học phổ thông;

Hoàn thành quá trình áp dụng chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông mới sau 5 năm kể từ năm bắt đầu triển khai.

Đối với thời điểm bắt đầu triển khai chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông mới, có hai loại ý kiến:

Nhiều Đại biểu đồng tình với phương án Chính phủ đề xuất, bắt đầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông mới từ năm học 2019 -2020, lùi 1 năm so với thời gian quy định trong Nghị quyết 88 (Phương án 1).

Tuy nhiên, cũng có nhiều Đại biểu đề nghị bắt đầu áp dụng chương trình, sách giáo khoa mới từ năm học 2020-2021, lùi 2 năm (Phương án 2), vì thực tế thời gian qua các công việc đều chậm tiến độ, trong khi phần việc còn lại là rất lớn, đòi hỏi nhiều thời gian chuẩn bị để bảo đảm chất lượng triển khai chương trình.

Giáo dục là sự nghiệp trăm năm, lùi lại 1 năm cũng không gây ảnh hưởng gì lớn

Căn cứ ý kiến các Đại biểu, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng Thư ký gửi phiếu xin ý kiến Quốc hội về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông mới với hai phương án nêu trên.

Kết quả có 412 Đại biểu Quốc hội cho ý kiến, trong đó:

Phương án 1 (lùi 1 năm): Có 193 Đại biểu đồng ý, chiếm 46,84% số Đại biểu trả lời và chiếm 39,31% tổng số Đại biểu Quốc hội.

Phương án 2 (lùi 2 năm): Có 208 Đại biểu đồng ý, chiếm 50,49% số Đại biểu trả lời và chiếm 42,36% tổng số Đại biểu Quốc hội.

Như vậy, kết quả lấy phiếu xin ý kiến cho thấy, cả 2 phương án, chưa có phương án nào có trên 50% tổng số Đại biểu Quốc hội bày tỏ chính kiến.

Điều này thể hiện sự cân nhắc thận trọng của các Đại biểu đối với thời gian cần thiết để chuẩn bị triển khai chương trình, sách giáo khoa mới.

Đồng thời cũng mong muốn với sự quyết tâm cao hơn nữa của Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, hạn chế kéo giãn thời gian cũng như yêu cầu sử dụng kinh phí khi thực hiện chương trình phải hiệu quả, thiết thực.

Để tạo điều kiện thuận lợi, chủ động trong điều hành của Chính phủ, đồng thời, không gây áp lực về thời gian, cân đối điều hành kinh phí hợp lý, kịp thời, hiệu quả, bảo đảm tính khả thi và chất lượng của việc triển khai chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông mới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị:

Quốc hội cho quy định về lộ trình áp dụng theo hướng Quốc hội đồng ý cho phép lùi thời gian và thực hiện phương thức triển khai cuốn chiếu tuần tự chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông mới;

Thời hạn bắt đầu áp dụng chậm nhất là từ năm học 2020-2021 đối với cấp tiểu học, từ năm học 2021-2022 đối với cấp trung học cơ sở và từ năm học 2022-2023 đối với cấp trung học phổ thông.  

Tăng thêm trách nhiệm của Chính phủ

Theo Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong thời gian lấy ý kiến, cần tăng trách nhiệm của Chính phủ trong việc đảm bảo nguồn lực thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông; đồng thời cũng có Đại biểu đề nghị lùi thời điểm thực hiện nhưng không tăng kinh phí.

Với các nội dung góp ý trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo điều chỉnh khoản 1, Điều 2 Dự thảo Nghị quyết.

Theo đó, Chính phủ chỉ đạo việc xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, bảo đảm không tăng kinh phí.

Đồng thời, bố trí đủ nguồn lực, chuẩn bị đồng bộ các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất để triển khai áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

Khi chuẩn bị đủ các điều kiện, Chính phủ báo cáo Quốc hội thời điểm áp dụng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị, dự thảo Nghị quyết chỉ tập trung vào việc điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa Giáo dục phổ thông mới và xác định trách nhiệm của Chính phủ trong việc bảo đảm thực hiện đúng theo lộ trình được điều chỉnh.

Minh Ngọc