Thầy Xuân Khang đề nghị bỏ biên chế với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên

25/08/2018 06:50 Đỗ Thơm
(GDVN) - Vấn đề này được thầy Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng Trường Marie Curie Hà Nội đề nghị tại Hội nghị góp ý về dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi diễn ra ngày 24/8..

Thầy Nguyễn Xuân Khang cho rằng nên bỏ biên chế với cán bộ quản lý, giáo viên công lập và thực hiện hợp đồng lao động có thời hạn.

Theo thầy Khang, ưu điểm của việc này là sẽ giúp người lao động có động lực để nâng cao năng lực và phẩm chất; có ý thức hoàn thành tốt nhiệm vụ; khắc phục tình trạng ỷ lại, ăn bám, dựa dẫm…

Tuy nhiên, cái khó nhất hiện nay là giải quyết hậu quả của hàng chục năm trước để lại.

Thực tế hiện nay, biên chế công chức, viên chức quá lớn. Người làm được việc thì ít, người yếu kém thì nhiều. Tâm lý “bám vào Nhà nước” còn nặng nề.

Thầy Nguyễn Xuân Khang đề nghị bỏ biên chế vĩnh viễn cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên ở trường công lập. (Ảnh: Đỗ Thơm)

Vì vậy theo thầy Khang: “Khó đến mấy cũng phải làm bằng được.

Cần có những điều luật để làm căn cứ giải quyết vấn đề này. Trên cơ sở đó, Chính phủ xây dựng lộ trình triển khai thực hiện trong 5 hoặc 10 năm tới”.

Thầy Khang chia sẻ, sự việc hơn 400 giáo viên ở Thanh Oai bị chấm dứt hợp đồng vừa đau vừa đúng. Vì việc cắt giảm là từ Thành phố, huyện Thanh Oai phải làm.

Thầy Khang đặt câu hỏi, tại sao các giáo viên lại chấp nhận mức lương 1,3 triệu đồng/tháng.

Họ làm gì để phải nhận mức lương đó?

“Nếu những người năng suất lao động cao thì chắc chắn họ không chấp nhận mức lương đó”, thầy Khang nhận định.

Về đề xuất “lương nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp” ghi trong dự thảo, thầy Nguyễn Xuân Khang cho rằng, nếu luật hoá được điều này thì có ý nghĩa tôn vinh nhà giáo rất lớn.

Tuy nhiên, theo thầy Khang, việc ưu đãi đó trong bối cảnh hiện nay không cải thiện được nhiều cuộc sống của nhà giáo.

Trẻ bây giờ quá khổ, học suốt ngày, mắt lồi cả ra

Thực tế hiện nay, lương hành chính sự nghiệp công lập của nước ta rất thấp, người lao động không sống được bằng lương.

Giáo viên công lập cũng trong tình trạng đó. Nguyên nhân căn bản của tình trạng này là năng suất lao động của người Việt Nam quá thấp.

“Chính sách không vẽ ra được tiền. Chỉ có năng suất lao động mới tạo ra của cải vật chất và tiền bạc”, thầy Khang nói.

Vì vậy, ông đề nghị, cũng như các ngành khác, ngành giáo dục phải cơ cấu lại hệ thống các trường công lập; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, giảm biên chế thừa; cho nghỉ việc những người năng lực yếu kém…

Làm được việc này, năng suất lao động sẽ tăng, cuộc sống nhà giáo sẽ ổn định bền vững. Không cần chính sách ưu đãi nào khác.

Đỗ Thơm