Thí sinh nào được đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020?

27/05/2020 15:31 Linh Hương
GDVN- Được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày.

Theo Dự thảo Thông tư quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến rộng rãi đã nêu rõ những thí sinh được đặc cách tốt nghiệp.

Cụ thể, một là, người học nếu đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi.

Ảnh minh họa: Dương Hà

Điều kiện cần đảm bảo để được xét đặc cách là, xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên;

Hồ sơ gồm: Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt);

Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi và hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

Hai là, người học nếu đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại.

Giao kỳ thi tốt nghiệp về cho địa phương là đúng đắn!
Giao kỳ thi tốt nghiệp về cho địa phương là đúng đắn!

Tuy nhiên, điều kiện cần đảm bảo được xét đặc cách là điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đều đạt từ 5,0 trở lên; xếp loại ở lớp 12 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm 34 từ khá trở lên;

Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh; hồ sơ nhập viện, ra viện của bệnh viện từ cấp huyện trở lên (nếu bị tai nạn, bị ốm);

Hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt) và hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

Theo đó, thủ tục cần làm là chậm nhất 07 ngày sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi, thí sinh phải nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi.

Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho sở Giáo dục và Đào tạo;

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định.

Linh Hương