"Tích hợp kiểu Úc" và 3 môn độc lập ở Trung Quốc

25/02/2018 06:09 Giáo sư Nguyễn Lân Dũng
(GDVN) - Để tạo các môn học mang tính chuyên sâu xuyên suốt thì Bộ giáo dục Trung Quốc đào tạo các môn độc lập và họ vẫn giữ giáo trình cho 3 môn Lý, Hóa, Sinh độc lập.

LTS: Sau bức thư của em Phạm Quang Phi - lưu học sinh chia sẻ về sự phân bố các môn học ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Trung Quốc gửi cho mình, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã có bài viết mong sao các nhà quản lý giáo dục nước ta tham khảo để xem lại việc tích hợp ở cấp trung học cơ sở.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Kính gửi Giáo sư Nguyễn Lân Dũng,

Em là Phạm Quang Phi lưu học sinh và làm việc nhiều năm tại Trung Quốc, qua tìm hiểu bậc trung học phổ thông của Trung Quốc thì thấy nền giáo dục Trung Quốc rất có hệ thống xuyên suốt từ trung học phổ thông cho đến đại học.

Sau đây là sự phân bố các môn học ở cấp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học của họ:

Sự phân bổ các môn học phổ thông trong giáo dục phổ thông của Trung Quốc

· Tiểu học 6 năm

· Trung học cơ sở học 3 năm:

Trung học phổ thông 3 năm:

Hệ thống giáo dục phổ thông của Trung Quốc luôn coi trọng giáo dục tổng thể mang tính xuyên suốt. Mang tính hệ thống tổng thể cho cả 6 năm học phổ thông.

Bức thư về "tích hợp kiểu Úc" của Lê Amy gửi Giáo sư Nguyễn Lân Dũng

Họ phân xen kẽ nhằm giảm tải cho các năm cuối cấp nhằm tập trung để học những môn trọng điểm thi tốt nghiệp (mang hình thức chuyển cấp dự bị).

Ở phổ thông cơ sở học nhiều môn học cơ bản, còn trung học phổ thông thì phân ban để tạo điều kiện cho học sinh tập trung học phân ban chuyên sâu (coi như dự bị đại học tại phổ thông).

Để tạo các môn học mang tính chuyên sâu xuyên suốt thì Bộ giáo dục Trung Quốc đào tạo các môn độc lập và họ vẫn giữ giáo trình cho 3 môn Lý, Hóa, Sinh độc lập. Cũng có các thầy cô độc lập cho 3 môn này riêng.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng